Bezpieczeństwo i porządek w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

Opole, dnia 17.02.2021r.

 

Bezpieczeństwo i porządek w budynkach

Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

Szanowni Państwo,

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców ich zdrowie i życie, chcemy Państwu przypomnieć kilka podstawowych i ważnych zasad dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz eksploatacji naszych mieszkań. W szczególności w kontekście zaistniałych zdarzeń powodujących zadymienie w klatkach schodowych tj. podpalenia mebli tapicerowanych, wiaty śmietnikowej, śmieci w zsypie, jakie miały miejsce w 2020r. oraz podpalenia w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Szarych Szeregów 40, do którego doszło na początku 2021r.

 

            W trosce o zapewnienie nam wszystkim, mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego informujemy, że posiadacz lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej, ale również obowiązek korzystania z części wspólnych nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

Niestety, przeznaczenie części wspólnej często jest jednak rozumiane niewłaściwie. Bardzo często zdarza się, że na klatkach schodowych, korytarzach i piwnicach ustawiane są przedmioty (meble, rowery, wózki, buty, donice, kartony itp.), które swoje miejsce powinny mieć w lokalu, w wózkarni,czy w piwnicy. Często zdarza się również pozostawianie rzeczy zbędnych jak również niestety śmieci.

Powyższe zachowania powodują następujące problemy:

  • blokowanie dróg ewakuacyjnych, klatka schodowa jest główną drogą ewakuacji w sytuacjach zagrożeń, np. w przypadku pożaru. Pozostawione na drodze ewakuacyjnej przedmioty skutecznie mogą ograniczyć możliwość ucieczki czy dotarcie z pomocą odpowiednim służbom ratunkowym,
  • przedmioty pozostawione na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach jak również balkonach i loggiach (np. stare meble lub inne rzeczy łatwopalne) stwarzają zagrożenie pożarowe i mogą stanowić zarzewie pożaru. Wydzielające się toksyny i dym z palących się przedmiotów mogą powodować zatrucia, które stanowią śmiertelne zagrożenie,
  • pozostawianie niedopałków lub wrzucanie ich do zsypów może prowadzić do pożaru i zadymienia budynku i mieszkań,
  • zaśmiecanie części wspólnej i obniżanie jej walorów estetycznych,
  • ponoszenie przez nas mieszkańców niepotrzebnych, dodatkowych kosztów usuwania skutków pożarów oraz usuwania tych zbędnych rzeczy z budynków, a niejednokrotnie wywożenia ich do PSZOK.

Zwracamy uwagę, że budynki zostały również wyposażone w dodatkowe elementy przeciwpożarowe, takie jak drzwi pożarowe, systemy oddymiania klatek schodowych czy czujniki dymu. Wszystkie te elementy mają za zadanie podnieść bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też apelujemy o wspólną dbałość w ich użytkowaniu, a wszelkie zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać niezwłocznie do Administracji Państwa Osiedla.

Bardzo istotne jest również niezastawianie dojazdów i dróg pożarowych do budynków. Ponownie informujemy, że wprowadzone na terenie Spółdzielni oznakowanie służy przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Parkujące na drogach pożarowych, niezgodnie z przepisami, samochody mogą blokować dojazd służb ratowniczych i opóźnić lub uniemożliwić udzielenie pomocy, ewakuację lub przystąpienie do akcji ratunkowej.

Informujemy, że zgodnie z przepisami Statutu i Regulaminu Porządku Domowego naszej Spółdzielni zabrania się umieszczania na klatkach schodowych, korytarzach, korytarzach piwnicznych, suszarniach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku wszelkich przedmiotów niezgodnie z przeznaczeniem tych pomieszczeń oraz do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności nie zastawiania dróg i przejść ewakuacyjnych oraz blokowania dojazdów i dróg pożarowych.

Ponadto informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie grilla na balkonach i loggiach
oraz w otoczeniu budynków spółdzielni, czy też wyrzucanie niedopałków papierosów z balkonów.

 

            W związku z powyższym prosimy o usunięcie składowanych przedmiotów i rzeczy z części wspólnych budynku w terminie do dnia 17.03.2021r.

 

Nadmieniamy, że w przypadku niezastosowania się do powyższego, przedmioty te będą sukcesywnie wywożone na składowisko miejskie (lub PSZOK), bez prawa do odszkodowania za utracone rzeczy, na koszt i ryzyko ich właściciela.

 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów jakie skutki może spowodować pozostawianie przedmiotów w częściach wspólnych budynków.

 

(Pożar w piwnicy w budynku przy ul. Szarych Szeregów 40)

 

 

                                                                                                                                                       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie