UWAGA!!!! ZŁA SEGREGACJA

 

                                                                                      UWAGA!!!!  ZŁA SEGREGACJA

Szanowni Państwo,

Przypominamy o właściwej segregacji odpadów, wrzucanych do pojemników, szczególnie żółtych.

W przypadku niewłaściwie posegregowanych odpadów komunalnych, na pojemnikach  umieszczane  są przez firmę wywozową naklejki w formie czerwonego trójkąta z napisem

„ZŁA SEGREGACJA”

Niestety, w sytuacji powtarzających się przypadków stwierdzonej nieprawidłowej segregacji, może zostać wszczęte postępowanie administracyjne wobec właściciela nieruchomości zamieszkałej, zmierzające do zmiany wysokości opłaty z 28 zł na 56 zł za osobę . Dotknie to wszystkich mieszkańców tych bloków, do których przypisana jest wiata z otrzymanym kilkakrotnie czerwonym trójkątem.

Przypominamy, że pojemniki:

- koloru żółtego przeznaczone na suche i oczyszczone tworzywa sztuczne,   opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe;

- koloru zielonego przeznaczone na szkło oraz opakowania ze szkła;

- koloru brązowego przeznaczone na surowe odpady roślinne oraz odpady zielone (trawa, liście);

- koloru czarnego przeznaczone na pozostałości po segregacji zmieszanych odpadów komunalnych i na odpady niesegregowane.

- koloru niebieskiego przeznaczone na papier, tekturę, opakowania z papieru i tektur.

 

Aktualnie w naszej Spółdzielni są już wiaty śmietnikowe, które otrzymały naklejkę czerwonego trójkąta więcej niż jeden raz (okres marzec-kwiecień br).

Czerwone trójkąty na żółtych pojemnikach w wiatach (stan na dzień 08.04.2021):

 

OSIEDLE NR I

- J. Bytara Rudego 12DE (dwa pojemniki żółte)

 

OSIEDLE NR II

- J. Bytara Rudego  20- dwukrotnie naklejony czerwony trójkąt

- J. Bytara Rudego  19

-  Fieldora  8-10 - trzykrotnie naklejony czerwony trójkąt

- Hubala 1,3,5,

- Hubala 4 -dwukrotnie naklejony czerwony trójkąt

- Pużaka 20

 

OSIEDLE NR III

- Zawiszaków 14

- Batalionu Zośka 6

- Skautów Opolskich 9,

 

 OSIEDLE NR IV

- Bielska 60

- Bielska43-45

- Chełmska- parking

 

Ważne!

Do  ŻÓŁTEGO POJEMNIKA wrzucamy:

- opakowania  typu tetra pack (kartony po sokach mleku)

- puszki aluminiowe i metalowe

- odpady z tworzyw sztucznych

 Natomiast do CZARNEGO  POJEMNIKA  wrzucamy:

- opakowania tekturowe po jajkach,

- zużyte naczynia i opakowania jednorazowe

- pieluchy i podpaski

- papier zabrudzony i zatłuszczony, faksowy, termiczny (paragony, kupony lotto), przebitkowy (faktury, rachunki),

- ręczniki papierowe

- fotografie

- zużyte worki do odkurzacza

 

Po więcej informacji odsyłamy Państwa na stronę Miasta Opola”: https://www.smieciopolis.opole.pl

 

https://www.smieciopolis.opole.pl/wp-content/uploads/2020/12/ulotka-zla-segregacja-2020.pdf

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie