Informacja w/s zakończenia spłaty zadania polegającego na likwidacji grupowych węzłów

          Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu, Administracja Osiedla nr III informuje, że w związku z zakończeniem spłaty zadania polegającego na likwidacji grupowego węzła i zastąpienie go indywidualnymi węzłami cieplnymi na nieruchomości EAIII/M/2 (dot. budynków przy ul. Szarych Szeregów 3-9, 13, 15-21, oraz ul. Batalionu „Zośka” 1,2,3,4,5,6,7) z dniem 31.05.2021 r. zakończone zostały naliczenia na fundusz na modernizację.

Całkowity koszty zadania  wyniósł 1.445.070,03 zł, z tego rozliczono w funduszu na modernizację kwotę 1.438.428,03 zł, a kwota 6.642,00 zł obciążyła fundusz remontowy.

Na realizację zadania pozyskano premię inwestycyjną w kwocie 204.623,53 zł, w tym na fundusz modernizacyjny dla nieruchomości EAIII/M/2 – 197.049,22 zł oraz fundusz remontowy lokali użytkowych 7.574,31 zł.

Wniesione opłaty na spłatę funduszu na modernizację wyniosły 1.244.155,61 zł (0,65 zł/m2/m-c x 65 miesięcy x 29.447,47 m2).

            Powstała różnica pomiędzy kosztem zadania (obciążenie funduszu na modernizację pomniejszone o premię inwestycyjną tj. 1.438,428,03 zł – 197.049,22 zł  = 1.241.378,81 zł) a wniesionymi opłatami na funduszu na modernizację (tj. 1.244.155,61 zł) wynosi 2.776,80 zł.

Zgodnie z §5 pkt 3 „Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu na modernizację Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu” z dnia 11.05.2016powyższa kwota nadwyżki wniesionych opłat nad kosztem inwestycji zostanie przeksięgowana na fundusz remontowy nieruchomości EAIII/M/2.

 

Administracja Osiedla Nr 3

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie