Dotyczy pożaru w budynku przy ul. Batalionu Zośka 5

KOMUNIKAT  NR  9  WS  BUDYNKU przy ul. Batalionu „Zośka” 5

AKTUALIZACJA  18.01.2022 r. godz. 15.30

Szanowni Państwo,

Aktualne są Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 3/2022 i 4/2022, na podstawie których obowiązuje  nakaz opuszczenia budynku ul. Batalionu „Zośka” 5  przez osoby zamieszkujące w nim na stałe lub czasowo.

 Nadzór Budowlany określił termin wykonania prac do 28.01.2022 r. Dla Spółdzielni  sprawą priorytetową jest, by lokatorzy mogli jak najszybciej wrócić do swych domów. Dlatego cały czas nieprzerwanie  prowadzone są intensywnie prace remontowe by przywrócić budynek do eksploatacji:

 1. W dniach 15-16 stycznia 2022 r. wykonano dezynfekcję - tzn. OZONOWANIE klatki schodowej budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 5. Zlikwidowany został nieprzyjemny zapach po pożarze.
 2. W 3 mieszkaniach, w tym w lokalu gdzie wybuchł pożarorazw mieszkaniach sąsiadujących w pionie prowadzone są prace w zakresie wzmocnienia konstrukcji ścian i stropów w/w budynku.
 3. Rozpoczęto malowanie klatki schodowej - aktualnie prace wykonywane przy komorach zsypowych.
 4. Okna do wymiany będą montowaneod 24.01.2022 r.
 5. Na ukończeniu jest remont obudowy szybu windowego na czterech kondygnacjach (3-6 piętro).
 6. Trwa remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej, wykonywany jest nowy pion WLZ (wewnętrzna linia zasilania) do wszystkich mieszkań. Planowany termin zakończenia prac - do dnia 24.01.br.
 7. Rozpoczęto wykonanie nowej instalacji oddymiania.
 8. Trwa remont uszkodzonej elewacji zewnętrznej na budynku. Remont elewacji obejmuje: wymianę uszkodzonego ocieplenia, wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych, wzmocnienie warstwy fakturowej ścian zewnętrznych, wymianę parapetów w 6 oknach.

Wejście do budynku do czasu oddania budynku do eksploatacji jest nadal strzeżone przez firmę ochroniarską – wejście do mieszkań jest możliwe jedynie przez mieszkańców w celu zabrania najpotrzebniejszy rzeczy.

Aby mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań, kluczowymi sprawami są przywrócenie zasilania  elektrycznego do wszystkich mieszkań  oraz wzmocnienie elementów konstrukcyjnych  stropu i ścian,  a wykonanie ich uzależnione jest od dostawy siatek kompozytowych do wzmocnień ścian i stropu. Aktualnie wykonawca wzmocnień oczekuje na dostawę tych siatek do Polski, od ich producenta. Ponadto wykonywane są na warsztacie stalowe elementy do wzmocnień ścian i stropu.

Spółdzielnia nadal koordynuje wraz z MOPR-em i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu  działania w zakresie potrzeb lokalowych dla ewakuowanych mieszkańców. Przypominamy, że wsparcia udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pracownicy socjalni Domu „Złota Jesień” przy Hubala 4. Z MOPR-em można także skontaktować się telefonicznie pod numerami: 77 402 70 16/17 i 77 456 91 67. Pomoc psychologiczną można uzyskać pod numerem: 77 455 63 90/91/92 (pomoc psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

KOMUNIKAT  NR  8  WS  BUDYNKU przy ul. Batalionu „Zośka” 5

AKTUALIZACJA  14.01.2022 r. godz. 11.30

Szanowni Państwo,

Przypominamy, na podstawie Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 3/2022 i 4/2022, że w budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 5 w Opolu  występuje stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Obowiązuje  nakaz opuszczenia budynku przez osoby zamieszkujące w nim na stałe lub czasowo.

Nadzór Budowlany określił termin wykonania prac do 28.01.2022 r. Priorytetem dla nas jest, by lokatorzy mogli jak najszybciej wrócić do swych domów. Dlatego cały czas prowadzone  są intensywnie prace remontowe, by przywrócić budynek do eksploatacji:

 1. W lokalu gdzie wybuchł pożar oraz w mieszkaniach sąsiadujących w pionie prowadzone są prace w zakresie wzmocnienia konstrukcji ścian i stropów w/w budynku,
 2. Klatka schodowa jest już przygotowana do malowania,
 3. Konieczna jest wymiana okien, w tym 3 na klatce schodowej i włazu dachowego. Okna zostały zamówione i będą montowane24.01.2022 r.
 4. Trwa remont obudowy szybu windowego na czterech kondygnacjach (3-6 piętro).
 5. Trwa remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej, wykonywany jest nowy pion WLZ (wewnętrzna linia zasilania) do wszystkich mieszkań.
 6. Naprawiona została balustrada na klatce schodowej, następnie będzie pomalowana.
 7. Wykonano wymianę uszkodzonego pionu odwodnienia dachu.
 8. W następnej kolejności remontowana będzie instalacja domofonowa.

Od dnia 7 stycznia br. trwa remont uszkodzonej elewacji zewnętrznej na budynku. Remont elewacji obejmuje: wymianę uszkodzonego ocieplenia, wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych, wzmocnienie warstwy fakturowej ścian zewnętrznych, wymianę parapetów w 6 oknach.

Wejście do budynku do czasu oddania budynku do eksploatacji jest nadal strzeżone przez firmę ochroniarską – wejście do mieszkań jest możliwe jedynie przez mieszkańców w celu zabrania najpotrzebniejszy rzeczy.

W dniach 15-16 stycznia 2022 r. odbędzie się dezynfekcja- tzn. OZONOWANIE klatki schodowej budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 5. Wszystkie drzwi wejściowe do mieszkań w tym pionie oraz górne przejście na klatkę schodowa nr 7 zostaną uszczelnione. Wejście do mieszkań dla lokatorów budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 5 będzie możliwe w dniu 15.01. br. do godziny 12.00, a następnie od 17.01.br

Spółdzielnia koordynuje wraz z MOPR-em i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu  działania w zakresie potrzeb lokalowych dla ewakuowanych mieszkańców. Przypominamy, że wsparcia udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pracownicy socjalni Domu „Złota Jesień” przy Hubala 4. Z MOPR-em można także skontaktować się telefonicznie pod numerami: 77 402 70 16/17 i 77 456 91 67. Pomoc psychologiczną można uzyskać pod numerem: 77 455 63 90/91/92 (pomoc psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

KOMUNIKAT  NR  7  WS  BUDYNKU przy ul. Batalionu „Zośka” 5

AKTUALIZACJA  07.01.2022 r. godz. 13.30

Szanowni Państwo,

Trwają prace w zakresie uprzątnięcia pogorzeliska w mieszkaniu oraz dalsze szczegółowe oględziny stanu technicznego przedmiotowego lokalu przez Rzeczoznawcę na potrzeby ekspertyzy technicznej budynku. Ponadto równolegle prowadzone są prace remontowe w samym budynku:

- w  lokalu , gdzie miał miejsce pożar oraz w mieszkaniach sąsiadujących w pionie - prace przygotowawcze do wzmocnienia ścian konstrukcyjnych i stropu,

- wymiana pionów WLZ instalacji elektrycznej na klatce schodowej,

- remont klatki schodowej,

- remont obudowy szybu windowego,

- remont uszkodzonej elewacji zewnętrznej budynku - ustawianie rusztowania.

Przypominamy, na podstawie Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 3/2022 i 4/2022, że w budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 5 w Opolu  występuje stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Nałożony został również nakaz opuszczenia budynku przez osoby zamieszkujące w nim na stałe lub czasowo. Nadzór Budowlany określił termin wykonania prac do 28.01.2022 r.. Niemniej Spółdzielnia czyni wszelkie starania, by czas ten był jak najkrótszy. Jest do dla nas najważniejsze, by lokatorzy mogli jak najszybciej wrócić do swych domów. Dlatego cały czas będą prowadzone intensywnie prace remontowe by przywrócić budynek do eksploatacji.

Po wykonaniu wzmocnienia ścian i stropu, wykonaniu nowego WLZ instalacji elektrycznej,  przywróceniu  energii elektrycznej do mieszkań i oświetlenia klatki schodowej oraz uprzątnięciu i zdezynfekowaniu ciągów komunikacyjnych (w tym zalecone zostanie ozonowanie) możliwe będzie wprowadzenie się mieszkańców do swoich lokali.

Jednocześnie informujemy, że decyzją Zarządu Spółdzielni nie będą naliczane opłaty eksploatacyjne  za miesiąc styczeń 2022 r. dla wszystkich lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Batalionu Zośka 5, do czasu gdy będzie możliwość ponownego użytkowania lokali.

Spółdzielnia koordynuje wraz z MOPR-em i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu  działania w zakresie potrzeb lokalowych dla ewakuowanych mieszkańców. Przypominamy, że wsparcia udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pracownicy socjalni Domu „Złota Jesień” przy Hubala 4. Z MOPR-em można także skontaktować się telefonicznie pod numerami: 77 402 70 16/17 i 77 456 91 67. Pomoc psychologiczną można uzyskać pod numerem: 77 455 63 90/91/92 (pomoc psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej).

Wejście  do budynku jest nadal strzeżone przez firmę ochroniarską – wejście do mieszkań jest możliwe jedynie dla mieszkańców w celu zabrania najpotrzebniejszy rzeczy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

KOMUNIKAT  NR. 6  WS  BUDYNKU przy ul. Batalionu „Zośka” 5

AKTUALIZACJA  05.01.2022 r. godz. 15.00

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 3/2022 i 4/2022 informujemy, że w budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 5 w Opolu  występuje stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Nałożony został nakaz opuszczenia budynku przez osoby zamieszkujące w nim na stałe lub czasowo, do odwołania.

Policja i Prokuratura zakończyły czynności  w lokalu, gdzie wybuchł pożar, w związku z czym w dniu dzisiejszym  Spółdzielnia przystąpiła do uprzątnięcia pogorzeliska w mieszkaniu oraz szczegółowych oględzin stanu przedmiotowego lokalu przez Rzeczoznawcę. W w/w  lokalu oraz mieszkaniach sąsiadujących w pionie konieczne jest wykonanie prac wzmacniających ściany i stropy w/w budynku.

Niezależnie od tego,  trwają prace porządkowe na klatce schodowej, realizowane przez specjalistyczną  firmę sprzątającą, a następnie prace remontowe. Ponadto:

-  dzisiaj rozpoczęto wymianę pionów WLZ instalacji elektrycznej na klatce schodowej

-  w piątek tj. 07.01.br. rozpocznie się remont klatki schodowej,

- w piątek tj. 07.01.br. postawione zostanie także rusztowanie, w celu remontu uszkodzonej elewacji zewnętrznej na budynku. 

Po wykonaniu wzmocnienia ścian i stropu, wykonaniu nowego WLZ instalacji elektrycznej,  przywróceniu  energii elektrycznej do mieszkań i oświetlenia klatki schodowej oraz uprzątnięciu i zdezynfekowaniu ciągów komunikacyjnych, możliwe będzie wprowadzenie się mieszkańców do swoich lokali. Przy czym decyzję w tym zakresie podejmie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Przypominamy, że wejście do budynku do czasu oddania budynku do eksploatacji będzie nadal strzeżone przez firmę ochroniarską – wejście do mieszkań jest możliwe jedynie przez mieszkańców w celu zabrania najpotrzebniejszy rzeczy.

Zapewniamy, że Spółdzielnia prowadzi intensywne działania w zakresie prac remontowych i wzmocnień. Umożliwienie mieszkańcom powrotu do swoich mieszkań jest dla nas priorytetem.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

KOMUNIKAT  NR. 5  WS  BUDYNKU przy ul. Batalionu „Zośka” 5

AKTUALIZACJA  04.01.2022 r. godz. 15.30

 

Szanowni Państwo,

W związku z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 04.01.2021 roku potwierdzamy, że  budynek nadal nie może być eksploatowany  ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Na dzisiaj nie ma możliwości użytkowania wszystkich 32 mieszkań klatki budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 5, z uwagi na stan techniczny mieszkania, które było źródłem pożaru. Po wykonaniu prac wzmacniających ściany i stropy w/w lokalu, uprzątnięciu i zdezynfekowaniu ciągów komunikacyjnych oraz przywróceniu energii elektrycznej do mieszkań i oświetlenia  klatki schodowej, możliwe będzie wprowadzenie się mieszkańców do swoich lokali.

W dniu dzisiejszym zakończone zostały czynności dochodzeniowe, prowadzone przez  Policję i Prokuraturę w lokalu, gdzie wybuchł pożar. Zatem od jutra tj.05.01.br. Spółdzielnia przystąpi do uprzątnięcia pogorzeliska w mieszkaniu i prac naprawczych pod nadzorem Rzeczoznawcy.

Niezależnie od powyższego, od wczoraj trwają prace porządkowe na klatce schodowej.  Remont - wymiana pionów WLZ instalacji elektrycznej na klatce schodowej  rozpocznie się w dniu jutrzejszym tj.05.01.br.

Przypominamy, że wejście do budynku do czasu oddania budynku do eksploatacji będzie nadal strzeżone przez firmę ochroniarską – wejście do mieszkań jest możliwe jedynie przez mieszkańców w celu zabrania najpotrzebniejszy rzeczy.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

KOMUNIKAT  NR. 4  WS  BUDYNKU przy ul. Batalionu „Zośka” 5

AKTUALIZACJA  03.01.2022 r. godz. 15.00

Szanowni Państwo,

W związku z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31.12.2021 roku oraz ustaleniami z dzisiejszych oględzin przez Rzeczoznawcę w ramach wykonywanej ekspertyzy stanu technicznego budynku informujemy, że  budynek nadal nie może być eksploatowany, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. W celu dopuszczenia do eksploatacji konieczne jest wykonanie wzmocnienia ścian i stropów w mieszkaniu, które uległo zniszczeniu w wyniku pożaru i mieszkaniach sąsiednich oraz przywrócenie mediów (prądu i gazu) i prace naprawczo-porządkowe na klatce schodowej.

Ze wstępnej ekspertyzy stanu technicznego budynku wynika niestety, że eksploatacja wszystkich 32 mieszkań klatki budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 5 będzie możliwa dopiero po uprzątnięciu pogorzeliska i przeprowadzeniu prac naprawczych w mieszkaniu, gdzie wybuchł pożar, a  to z kolei będzie możliwe po zakończeniu dochodzenia przez Policję i Prokuraturę, które intensywnie prowadzą w/w czynności. Po przekazaniu mieszkania do dyspozycji Spółdzielni przystąpimy niezwłocznie do uprzątnięcia pogorzeliska w mieszkaniu i prac naprawczych pod nadzorem Rzeczoznawcy.

Niezależnie od powyższego w dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace porządkowe na klatce schodowej oraz remont-wymiana pionów WLZ instalacji elektrycznej na klatce schodowej.

Wejście do budynku do czasu oddania budynku do eksploatacji będzie nadal strzeżone przez firmę ochroniarską – wejście do mieszkań jest możliwe jedynie przez mieszkańców w celu zabrania najpotrzebniejszy rzeczy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNY KOMUNIKAT 31.12.2021 r. Z GODZ. 12.40 w sprawie pożaru ul. Batalonu Zośka 5
 
Na podstawie wstępnej ekspertyzy budowlanej zdecydowano o wyłączeniu z eksploatacji wszystkich 32 mieszkań klatki budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 5 do poniedziałku 3 stycznia 2022 r. W chwili obecnej mieszkańcy będą mogli zabrać najpotrzebniejsze rzeczy (tel. 665-444-018) i zobowiązani będą do zabezpieczenia - dokładnego zamknięcia mieszkania. W budynku nadal nie będzie prądu, gazu i wyłączona pozostaje winda.
 
Spółdzielnia zabezpieczyła ochronę budynku na czas wyłączenia go z eksploatacji.
Po zakończeniu czynności przez policję i prokuraturę oraz sporządzeniu ekspertyzy budowlanej, podjęta zostanie ostateczna decyzja przez nadzór budowlany o możliwości eksploatacji budynku.
 
W najbliższym czasie – po wyrażeniu zgody przez odpowiednie służby, podjęte zostaną również czynności zmierzające do przywrócenia komunikacji w budynku aby możliwe było jego ponowne udostępnienie do eksploatacji.
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT  NR. 3  WS  BUDYNKU przy ul. Batalionu „Zośka” 5

AKTUALIZACJA  03.01.2022r. g.9.30

W chwili obecnej klatka budynku   Batalionu „Zośka” 5, decyzją PINB,  nadal jest wyłączona z eksploatacji.

Trwają czynności porządkowe oraz sprawdzanie instalacji elektrycznej. Wejście do budynku jest strzeżone przez firmę ochroniarską - wejście jest możliwe jedynie przez mieszkańców w celu zabrania najpotrzebniejszy rzeczy.

Trwają czynności ekspertyzy budowlanej, która powinna  być zakończona w dniu dzisiejszym  i będzie przekazana  niezwłocznie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na tej podstawie PINB podejmie decyzję co do możliwości  eksploatacji budynku i niezbędnych prac naprawczych.

Spółdzielnia podejmuje wszelkie możliwe działania w celu  przywrócenia użyteczności i funkcjonowania budynku. Priorytetem jest uprzątniecie klatki schodowej i uruchomienie instalacji elektrycznej

Ze strony Spółdzielni w  powyższej sprawie można kontaktować się pod numerami telefonów:  665-444-018, 697-986-858.

 
 
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie