PODWYŻKA CEN CIEPŁA i OBNIŻENIE STAWKI VAT dla Ciepła

W dniu 11 lutego 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wniosek Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu w sprawie zmiany taryfy ciepła.

W związku z powyższym, ceny netto ciepła wzrosną o 12%. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 marca 2022 r. Natomiast do lipca br. ten wzrost rekompensuje obniżenie stawki podatku VAT z 23% na 5% i dlatego Spółdzielnia nie przewiduje zmiany stawek opłat za ciepło będących konsekwencją ostatniej taryfy dostawcy ciepła.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie