Dodatek osłonowy

                                     DODATEK OSŁONOWY

Informujemy, że osoby, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł  w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym mogą ubiegać się o przyznanie dodatku osłonowego.

W terminie do dnia 31 października 2022 roku można złożyć wniosek w tej sprawie w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu osobiście lub pocztą na adres: ul. Ozimska 19, 45-057 Opole,  albo przez platformę ePuap.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz źródła ogrzewania gospodarstwa.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie :

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Na stronie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu  www.mcs.opole.pl dostępny jest formularz wniosku o dodatek osłonowy, wzór wypełnionego wniosku oraz więcej informacji w zakresie uzyskania dodatku.

 

                                                                       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie