WALNE ZGROMADZENIE ZAKOŃCZYŁO OBRADY

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, obradujące w dniach: 6,7,9,10 czerwca 2022 roku zakończyło obrady :

I. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

     1.  UCHWAŁA NR 1/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

2. UCHWAŁA NR 2/06/2022 w sprawie przyjęcia informacji Rady Nadzorczej z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2018 – 2020,

3. UCHWAŁA NR 3/06/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok,

4. UCHWAŁA NR 4/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Opolu   za  2021  rok,   

      5. UCHWAŁA NR 5/06/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,

6. UCHWAŁA NR 6/06/2022 w sprawie kierunków rozwoju  działalności  gospodarczej oraz społecznej  i oświatowo - kulturalnej  Spółdzielni na rok 2021 i lata następne,

7. UCHWAŁA NR 7/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za  2021 rok  Prezesowi   Zarządu   - Dyrektorowi  Spółdzielni – Arkadiuszowi Kowarze,

8. UCHWAŁA NR 8/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu – Rafałowi Ostrowskiemu

9. UCHWAŁA NR 9/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.06.2021 r – 31.12.2021 r. Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych  – Adamowi Jakubiakowi,

10. UCHWAŁA NR 10/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2021r. – 31.05.2021r. członkowi Zarządu –Marii Malinowskiej, wyznaczonej przez  Radę   Nadzorczą  spośród jej członków, do czasowego pełnienia  funkcji członka Zarządu. 

 

II. Walne Zgromadzenie wybrało członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025:

Reprezentanci Osiedla Nr I :

 1. Groński Jacek – 194 głosów „za”
 2. Malinowska Maria –176 głosów „za”
 3. Kujawa Wojciech –168 głosów „za”

 Reprezentanci Osiedla Nr II :

 1.  Pomianowska Barbara -  211 głosów „za”
 2.  Jóśko Piotr – 203 głosy „za”
 3.  Koćwin Sebastian - 191  głosów „za”

Reprezentanci Osiedla Nr III

 1.  Kryska Agnieszka   -  173 głosów „za”
 2.  Dytko Janusz  -  166 głosów „za”    
 3.  Miksa Piotr  - 166 głosów „za”
 4.  Półtorak Maria - 133 głosów „za”

Reprezentanci Osiedla Nr IV

 1. Wąsowska Jolanta –211 głosów „za”      
 2.  Hubalek Magdalena – 202 głosy „za”

Zastępcami członków RN zostali:

Reprezentanci Osiedla Nr I:

 1. Tracz Wojciech -  96 głosów „za”
 2. Radzik Wiesław  - 45 głosów „za”

Reprezentanci Osiedla Nr III:

      1. Żyrek Agnieszka – 111 głosów „za”

III. Na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia wybrano członków Rad Osiedli  

Rada Osiedla Nr I

 1. Wójcik Aleksandra -  33 głosy „za”
 2. Czupkiewicz Lena -  32  głosy „za”
 3. Groński Jacek -  26 głosów „za”
 4. Tracz Wojciech -  26 głosów „za”
 5. Wielichowski Łukasz -  26 głosów „za”
 6. Kujawa Wojciech -  25 głosy „za”
 7. Nowicka Lidia -  21 głosów „za”

Zastępcami zostali:

 1. Malinowska Maria -  17 głosów „za”
 2. Rosiński Mariusz -  15 głosów „za”2

Rada Osiedla Nr II

 1.  Pańczocha Adam -   26 głosów „za”
 2.  Duszyński Maciej - 25 głosów „za”
 3.  Fedczuk Wojciech - 23 głosy „za”
 4.   Kozicka Jadwiga –22 głosy „za”
 5.   Stępniak Mirosław - 21 głosów „za”
 6.   Dec Mirosław -  19 głosów „za”
 7.   Ostowski Władysław -  19 głosów „za”

Zastępcami zostali:

 1.  Majchrowicz Henryk -   18 głosów „za”
 2.  Rogowski Antoni - 13 głosów „za”

Rada Osiedla Nr III

 1. Myga Ryszard - 47 głosów „za”
 2. Ostrowska Edyta - 47 głosów „za”,
 3. Bocheńska-Maciałek Anna- 40 głosów „za”
 4. Dąbska-Pobiedzińska Aurelia - 38 głosów „za”
 5. Nykiel Emilia  - 37 głosów „za”
 6. Fedczuk Janusz   - 29 głosów „za”                      
 7. Wypyszewska Aleksandra. - 29 głosów „za”

Zastępcami zostali:

 1. Oszek Klaudia - 24 głosów „za”
 2. Michałowski Tomasz - 23 głosów „za”

Rada Osiedla Nr IV

 1. Jaworski Leszek - 38 głosów „za”
 2. Jaroch Adam - 34 głosy „za”
 3. Kochanowski Krzysztof - 33 głosy „za”
 4. Tarapacz Magdalena - 33 głosy „za”
 5. Grzeszczyk Dawid - 32 głosy „za”
 6. Karliński Jacek - 32 głosy „za”
 7. Samek Janusz  - 31 głosów „za”

Zastępcami zostali:

 1.  Dezor Franciszek - 19 głosów „za”
 2.  Renosik Przemysław - 11 głosów „za”

Członkowie Spółdzielni, którzy zostali wybrani  jednocześnie do Rady Nadzorczej  i Rady Osiedla zobowiązali się  w terminie do 20 czerwca b.r . złożyć  rezygnację z jednego z uzyskanych mandatów.

 

                                                                                            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie