Budżet obywatelski 2023 - głosujmy na projekty dotyczące naszych Osiedli

 

                                                                                            BUDŻET OBYWATELSKI 2023  

                                                                            GŁOSUJEMY OD 20 WRZEŚNIA - 6 PAŹDZIERNIKA BR. 

                                                                                   https://bo.opole.pl/glosowanie-2023/glosowanie.php

 ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA NA PROJEKTY DOTYCZĄCE NASZYCH OSIEDLI, PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ:                                                                                                                                                                                           

W RAMACH PROJEKTÓW OGÓLNOMIEJSKICH:

      PROJEKT NR 69 – Rzeszowska. Rozbudowa miejsc postojowych.

https://bo.opole.pl/lista-projektow-po-ocenie-merytorycznej-szczegoly-1400047637-1400051239-15e108f088ae01b8bf86e4e6aa02b637.html

 W RAMACH PROJEKTÓW DZIELNICOWYCH:

      PROJEKT NR 18 – Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce przy ul. Kaliskiej 6-12.

https://bo.opole.pl/lista-projektow-po-ocenie-merytorycznej-szczegoly-1400047637-1400048483-4dcefd0276e18f91378a1f023af11607.html

      PROJEKT NR 21 – Kompleksowy remont chodników wzdłuż ul. mjr Hubala 18-25-27.

https://bo.opole.pl/lista-projektow-po-ocenie-merytorycznej-szczegoly-1400047637-1400048552-26047b203f3fefa733eb1f4d023ae195.html

       PROJEKT NR 23 – Kompleksowy remont nawierzchni chodnika wraz z oświetleniem parkowym wzdłuż cmentarza parafialnego przy ul. mjr Hubala.

https://bo.opole.pl/lista-projektow-po-ocenie-merytorycznej-szczegoly-1400047637-1400048574-ed96c7c51f77683bb576b87eb8b68c64.html

         PROJEKT NR 33 – Bezpieczny chodnik – wzdłuż ul. Skautów Opolskich – Osiedle Armii Krajowej (nr 56/20).

https://bo.opole.pl/lista-projektow-po-ocenie-merytorycznej-szczegoly-1400047637-1400048908-5860668656e49a482c4a2a958f0dc754.html

      PROJEKT NR 67 – Rzeszowska – Remont parkingu.

https://bo.opole.pl/lista-projektow-po-ocenie-merytorycznej-szczegoly-1400047637-1400050994-5bcf6d4b43a610fffe1fc0c2867c0a8c.html

 

ZASADY GŁOSOWANIA :

Głos można oddać w dniach:  20 września – 6 października 2022 r., w formie elektronicznej poprzez platformę elektroniczną pod adresem: https://bo.opole.pl z dowolnego komputera lub na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu, zorganizowanego przez Prezydenta. Osoby obsługujące stanowisko pomocy elektronicznego oddania głosu są uprawnione do wyjaśniania zasad głosowania i udzielania pomocy w celu oddania prawidłowego głosu, bez ingerencji w wybór projektów.

Głosować może każdy mieszkaniec Opola. Nie trzeba być zameldowanym w Opolu. W przypadku osób  w wieku do 18. roku życia potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego.

Każdy głosujący może zagłosować minimum na 1, maksymalnie na 2 projekty, przy czym nie więcej niż na 1 projekt ogólnomiejski oraz 1 projekt dzielnicowy, wybrane spośród wszystkich zgłoszonych projektów.

Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez system do głosowania znajdujący się na stronie www.bo.opole.pl (należy podać imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania w Opolu i nr telefonu kontaktowego)

Obsługa platformy do głosowania jest bardzo prosta, intuicyjna i możliwa z dowolnego komputera. Tym nie mniej osoby wymagające wsparcia      w głosowaniu mogą skorzystać z naszej pomocy w Administracjach lub telefonicznie pod nr 77 4624 732, 77 4624 735 lub z infolinii pod numerem tel.  77 4461568 oraz pod adresem mailowym 

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OPOLU

Przygotowano na podstawie materiałów ze strony internetowej UM Opola.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie