Skarga S-ni na Uchwałę nr LIII/1013/22 RM Opola z dnia 28.04.2022 r. o sposobie ustalenia ceny i opłaty za korzystanie z systemów kanalizacji deszczowej

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Opola z dnia 29.10.2020 r. od 2021 roku mieszkańcy Opola, w tym także naszego Osiedla, zobowiązani zostali do opłaty za odprowadzanie  wód opadowych i roztopowych, tzw. „podatku od deszczu”. Uchwała RM Opola została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który orzekł o nieważności Uchwały, będącej podstawą wprowadzenia w naszym mieście tzw. opłaty deszczowej (wyrok WSA z 27.05.2021, sygn. akt I SA/Op 72/21)

 W styczniu 2022 r. Spółdzielnia złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych Miasta Opola.

 

Poniżej przedstawiamy korespondencję Spółdzielni z WiK Sp. z o.o. oraz z Radą Miasta Opola w tej sprawie oraz skargę .zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 30.12.2020 r. 

Zarząd Spółdzielni wystąpił  do Prezydenta Miasta Opola i Rady Miasta Opola oraz do WIK Sp. z o.o. w Opolu z pismem w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z tą opłatą..

PDFpismo do Prezydenta Miasta Opola wniosek o udzielenie info do wód opadowych.pdf (450,01KB)
PDFpismo do WiK Opole wniosek o udzielenie info do wód opadowych.pdf (196,19KB)
PDFpismo do WiK_brak_akceptacji_oświadczeń.pdf (304,00KB)

Przedstawiamy Państwu odpowiedź na pismo Spółdzielni z dnia 05.02.2021r  skierowane do Prezydenta Miasta Opola i Rady Miasta Opola, w sprawie udzielenia informacji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za wprowadzanie  wód opadowych   roztopowych do kanalizacji

PDFodpowiedź UM Opola na pismo Spółdzielni.pdf (233,68KB)

Spółdzielnia wystąpiła do Rady Miasta Opola z wnioskiem o odroczenie terminu wprowadzenia nowej opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji

Poniżej przedstawiamy pismo Spółdzielni w tej sprawie z dnia 15.02.2021r. oraz odpowiedź Rady Miasta Opola z dnia 19.02.2021 r.oraz Prezydenta Miasta Opola z dnia 01.03.2021r

PDFPismo do RM Opola.pdf (418,28KB)

PDFOdpowiedź Rady Miasta.pdf (357,92KB)

PDFodpowiedź Prezydenta Miasta Opola na wniosek o odroczenie terminu.pdf (93,60KB)

Przedstawiamy Państwu dalszą korespondencję Spółdzielni w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z opłatą za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji.

Zarząd Spółdzielni wystąpił  do Prezydenta Miasta Opola i Rady Miasta Opola oraz do WIK Sp. z o.o. w Opolu z pismem w tej sprawie - pisma przedstawiamy poniżej:

PDFpismo do Prezydenta i Rady Miasta Opola wniosek o udzielenie info dot wód opadowych_cz.2.pdf (450,52KB)

PDFpismo do WiK_brak_akceptacji_regulaminu.pdf (508,98KB)

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Prezydenta Miasta Opola i Rady Miasta Opola oraz WiK na pisma Spółdzielni

PDFodpowiedź_Prezydent Rada Miasta wniosek o udzielenie info do wód opadowych_cz.2.pdf (118,99KB)

PDFOdpowiedź__WiK_na_pismo_dot_braku_akceptacji_regulaminu.pdf (61,99KB)

Poniżej przedstawiamy dalszą korespondencję Spółdzielni z WiK w sprawie opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji.

PDFPismo WiK do Spółdzielni z dnia 07.05.2021r.pdf (144,28KB)


PDFOdpowiedź Spółdzielni do WiK z dnia 27.05.2021r.pdf (522,90KB)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu  złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  skargę na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych Miasta Opola.

Poniżej przedstawiamy jej treść

PDFSkarga S-ni na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Reg. odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych miasta Opola.pdf (919,97KB)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  skargę na Uchwałę nr LOIII/1013/22 Rady Miasta Opola z 28.04.2022r. o sposobie ustalenia ceny i opłaty za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w mieście Opolu w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych

Poniżej przedstawiamy jej treść

PDFskarga na uchwałę Rady Miasta_LIII_1013_22.pdf (630,72KB)
 

                                                                                                                                           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie