Ważne dla właścicieli i najemców lokali usługowych

Ważne dla właścicieli i najemców lokali usługowych

W związku z wejściem w życie w dniu 19 września 2022 r. Ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1967, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje o możliwości zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec instytucji użyteczności publicznej.

          Jeżeli chcecie Państwo skorzystać przy rozliczaniu za ciepło w okresie od
01 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. ze średniej ceny ciepła z rekompensatą, koniecznym jest złożenie do Spółdzielni deklaracji o przynależności do podmiotów
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy i wskazanie, w jakim zakresie procentowym zużywają Państwo ciepło na potrzeby tej działalności. Wzór deklaracji do wypełnienia znajduje się w załączeniu.

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień, prosimy o kontakt z Działem Inwestycyjno-Eksploatacyjnym Spółdzielni pod nr. tel.:
77 46 24 702, 77 46 24 722, email: spoldzielnia@sm.opole.pl

.PDFustawa z 15.09.2022 zakresie zrodel ciepla.pdf (536,31KB)

PDFDeklaracja dla lokali użytkowych - spółki.pdf (126,77KB)
PDFDeklaracja dla lokali użytkowych - działalność gospodarcza.pdf (126,52KB)
 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie