Nowy „Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu z użytkownikami lokali”.

           Informujemy, że 1 stycznia br. wszedł w życie nowy „Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu z użytkownikami lokali” uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 20/12/2022, w dniu 14.12.2022 r.  

Uchwalenie nowego Regulaminu wynikało z konieczności dostosowania zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy , podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru cieplej wody użytkowej , warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce  O nas/ Przepisy spółdzielcze

regulamin-rozliczen-finansowych-z-uzytkownikami-lokali-14122022r.pdf (sm.opole.pl)

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie