CIEPŁO - OSZCZĘDZAMY

CIEPŁO-OSZCZĘDZAMY

 
Mając na uwadze aktualną sytuację na rynku surowców energetycznych i deficyt węgla, konieczne jest, niestety, oszczędnościowe podejście do korzystania z ciepła:
- konieczne jest obniżenie krzywych grzewczych o ok. 5-10°C,
- ewentualne dodatkowe obniżenia nocne,
- utrzymanie obniżonej od lipca o 2°C temperatury ciepłej wody we wszystkich węzłach cieplnych
- muszą być też wyłączone grzejniki w częściach wspólnych tj. korytarzach, klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytku-w tych pomieszczeniach temperatura powinna być na poziomie 16°C. W naszych budynkach od wielu lat na korytarzach i klatkach schodowych są zamontowane zawory z blokadą nastaw temperatury. Nasza informacja dotyczy przede wszystkim pomieszczeń wspólnego użytku takich np. suszarnie oraz ew. zmiany nastaw zaworów na niższą temperaturę.
 
Przypominamy, że wysokie ceny ciepła oraz zapewnienie ciągłości dostaw ciepła są niezależne od Spółdzielnie. Niemniej w miarę naszych możliwości, wiedzy i doświadczenia będziemy podejmować działania, aby zapewnić ogrzewanie naszych mieszkań.
 
Warto zaznaczyć, że zaliczki na koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody są zawsze rozliczane z mieszkańcami na zero- woda co 6 miesięcy i centralne ogrzewanie na koniec roku. Spółdzielnia nie ma prawa i nie uzyskuje z tego tytułu żadnego dochodu. Stawki opłat kalkulujemy tak, aby pokrywały koszty ciepła i żeby na koniec okresu rozliczeniowego nie było dużych dopłat. Natomiast, jeżeli zużyjemy mniej ciepła to koszty te będą niższe i w rozliczeniach będą nadpłaty.
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie