Kolejna podwyżka cen ciepła

(Kolejna) PODWYŻKA CEN CIEPŁA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 roku wzrosła stawka VAT z 5% na 23% na energię cieplną i elektryczną oraz na paliwa silnikowe, ponieważ z dniem 31.12.2022r. przestała obowiązywać rządowa tarcza antyinflacyjna. W związku z powyższym, ceny energii cieplnej (c.o. i podgrzanie wody) oraz  energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, czyli dla użytkowników mieszkań, wzrastają o 18%. Aby nie było bardzo dużych dopłat przy rozliczeniu kosztów ogrzewania i podgrzania ciepłej wody konieczna jest zatem zmiana stawek opłat za ciepło (centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody). Nowe stawki opłat będą obowiązywać od 1 lutego 2023 roku.

Przypominamy jednocześnie, że Spółdzielnia zawsze rozlicza zużycie i koszty ciepła dla każdego mieszkania na podstawie faktycznego zużycia ciepła-dla centralnego ogrzewania na koniec każdego roku, a dla ciepłej wody co 6 miesięcy, na koniec czerwca i koniec grudnia.

Dla zobrazowania jak w przeciągu minionego roku wzrosły ceny ciepła, przedstawiamy ceny za 1 GJ (Gigadżul),   które obowiązywały w styczniu 2022 oraz aktualnie obowiązujące od 01.01.2023r.:

                                                styczeń 2022*                        rok 2023 - aktualne

- taryfa B-1Op     – brutto 55,44 zł/GJ,                brutto 145,29 zł/GJ,

- taryfa B-3gOp – brutto 57,63 zł/GJ,                brutto 147,99 zł/GJ,

- taryfa B-3iOp    – brutto 63,06 zł/GJ,                brutto 156,14 zł/GJ,

Aktualne ceny ciepła uwzględniają rekompensatę wprowadzoną ustawowo na okres od października 2022 r. do kwietnia 2023 roku i mimo tego wzrost jest bardzo duży, ponad 2,5 razy wzrosły ceny ciepła.

Natomiast dla pozostałych odbiorców cena ciepła kształtują się następująco:

                                                styczeń 2022*                        rok 2023 - aktualne

- taryfa B-1Op     – brutto 55,44 zł/GJ,                brutto 188,31 zł/GJ (netto 153,10 zł/GJ),

- taryfa B-3gOp – brutto 57,63 zł/GJ,                brutto 191,02 zł/GJ (netto 155,30 zł/GJ),

- taryfa B-3iOp    – brutto 63,06 zł/GJ,                brutto 199,16 zł/GJ (netto 161,92 zł/GJ).

*- ceny styczeń 2021 z 8% stawką VAT.

 

Dlatego działania podjęte w zakresie oszczędzania ciepła są naszym zdaniem konieczne i musimy je kontynuować. Informacje jak racjonalnie gospodarować ciepłem możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.sm.opole.pl w zakładce Aktualności.

                                                                                                                     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie