CENA CIEPŁA

Szanowni Państwo,

W związku z najnowszymi informacjami, które ukazały się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/rzad-jeszcze-mocniej-chroni-odbiorcow-ciepla-przed-nadmiernym-wzrostem-cen, o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informujemy, iż aktualnie analizujemy  konieczność ewentualnej zmiany stawek opłat za ciepło od 01 lutego br. ze względu na podwyżkę stawki VAT z 5% do 23%.

Decyzję o wysokości stawek opłat za ciepło podejmiemy po zapoznaniu się ze zmianami do w/w ustawy oraz ustaleniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki maksymalnych cen ciepła dla ciepła systemowego w Opolu. Przypominamy, że gospodarstwa domowe ponoszą opłaty za ciepło według cen brutto z podatkiem VAT. Natomiast z informacji MKiŚ nie wynika jakiej ceny ciepła – netto czy brutto – dotyczyć ma ograniczenie wzrostu cen do maksymalnie 40% względem cen obowiązujących we wrześniu 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie analizujemy zużycia ciepła w 2022 roku, ponieważ na podstawie tego zużycia i aktualnych cen ciepła brutto, z podatkiem VAT, ustalać będziemy aktualne stawki opłat.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Opole, 18.01.2023 r.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie