Ubezpieczenia mienia SM a ubezpieczenia mieszkania

 

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Na wstępie wyjaśniamy jedną zasadniczą kwestię: w zobowiązaniu eksploatacyjnym pozycja „UBEZPIECZENIE” to obowiązkowe  ubezpieczenie mienia Spółdzielni, które płaci każdy mieszkaniec. Nie jest to tożsame  z ubezpieczeniem mieszkania od zdarzeń losowych, które winien już lokator zawrzeć we własnym zakresie.

Dla porównania - w zobowiązaniu eksploatacyjnym znajduje się też pozycja „energia elektryczna”, która pokrywa koszty korzystania  min.  z oświetlenia na klatce schodowej czy w piwnicy. Jednak każdy mieszkaniec ma osobną zawartą umowę z dostawcą energii elektrycznej  i odrębnym rachunkiem płaci za energię, jaką zużyje  w mieszkaniu….

ubezpieczenia rysunek.jpeg

 

Wróćmy zatem do ubezpieczenia.

Aktualnym Ubezpieczycielem Majątku Spółdzielni jest UNIQA TU S.A. w Warszawie. Co najważniejsze - ubezpieczeniem objęte jest mienie Spółdzielni, czyli mury, okna, części wspólne, instalacja w częściach wspólnych. Zakres polisy majątkowej Spółdzielni Mieszkaniowej, obejmującej ubezpieczenie mienia tzn. ubezpieczenie części wspólnych nieruchomości i odpowiedzialności cywilnej nie pokrywa się z indywidualnymi polisami ubezpieczenia majątku użytkowników mieszkań i lokali np. przy czynszu lub zawartymi indywidualnie we własnym zakresie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ubezpiecza wyłącznie mienie stanowiące jej majątek. Składki za ubezpieczenie części wspólnych nieruchomości obciążają wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiąc składnik opłat eksploatacyjnych wnoszonych do Spółdzielni, co w zobowiązaniu eksploatacyjnym stanowi właśnie pozycja „ubezpieczenia”

Ubezpieczenie Spółdzielni jej mienia obejmuje:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu oraz ubezpieczeniem maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych  i elektrycznych.

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu,

- ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego należącego do Spółdzielni ,

- ubezpieczenie mienia na zewnątrz budynków,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną   działalnością, posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

Natomiast w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia, powodującego szkodę w majątku użytkowników mieszkań (dosłownie: w mieszkaniu),  polisa zawarta przez Spółdzielnię nie pokryje strat/szkód powstałych w mieniu użytkownika. Jedynie w przypadku zdarzenia, za które Spółdzielnia Mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność np. w wyniku zalania mieszkania wskutek awarii wodno-kanalizacyjnej powstałej w części wspólnej lub zalania przez nieszczelny dach, użytkownik mieszkania otrzyma odszkodowanie z polisy odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni.

W przypadku szkody z winy Spółdzielni użytkownik może również korzystać z własnego ubezpieczenia. W takiej sytuacji zostanie skierowane roszczenie regresowe do Spółdzielni od innego ubezpieczyciela lub jego roszczenie zostanie pokryte z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni.

Jednak  gdy np.  zaleje nas sąsiad, to szkoda powstała jest szkodą losową, od której należy się właśnie ubezpieczyć indywidualnie. Są to polisy od nagłych i niespodziewanych zdarzeń, oferowane przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Składki nie są wysokie w skali roku, a spokój i poczucie bezpieczeństwa bezcenne. Dlatego apelujemy do mieszkańców o indywidualne ubezpieczenia mieszkań!

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie