Jakość powietrza

JAKOŚĆ POWIETRZA

 
Dla zainteresowanych podajemy stronę, gdzie można na bieżąco sprawdzać jakość powietrza z dużą dokładnością, w obrębie danej dzielnicy Miasta Opole
Jest to system monitoringu jakości powietrza dla miasta Opola”, który obejmuje dedykowany portal informacyjno – edukacyjny. Obejmuje on 40 lokalizacji czujników pomiarowych, które dokonują pomiaru co 5 minut i wskazują serię zmierzonych parametrów tj.: poziom stężenia pyłu PM2,5, pyłu PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Wszystkie te dane są dostępne dla mieszkańców w formie mapy z „buźkami”, po kliknięciu kursorem na „buźkę” w wybranej lokalizacji, wyświetlane są zmierzone przez dany czujnik parametry oraz zalecenia dotyczące aktywności na zewnątrz pomieszczeń, ze względu na aktualne warunki w danej lokalizacji. Na stronie można znaleźć dane pomiarowe historyczne dla każdego czujnika oraz prognozę zanieczyszczenia pyłem PM10 na kolejne 24 godziny opracowaną na podstawie pomiarów historycznych oraz modelowania.
Dodatkowo dane z systemu udostępnione są za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na telefon „Powietrze w Opolu”, która jest do pobrania z Google Play lub iOS i zainstalowania na telefonie komórkowym. Aplikacja zawiera wszystkie informacje o jakości powietrza dostępne na stronie, umożliwia też dodanie wybranych lokalizacji do ulubionych, tak by każdy mógł na bieżąco obserwować jakość powietrza w wybranej lokalizacji np. w miejscu zamieszkania i pracy.
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie