Wnioski do budżetu Miasta Opola

Szanowni Państwo

W dniu 16 lutego br. Spółdzielnia otrzymała odpowiedź z Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie naszych wniosków do budżetu Opola. Niestety, NASZE WNIOSKI nie zostały uwzględnione w budżecie Opola na rok 2023, z uwagi na ograniczone środki finansowe Miasta.

Wnioski te są przez nas zgłaszane  od wielu lat. Zostały ocenione  oraz uznane za zasadne i mają poprawić stan infrastruktury drogowej na Osiedlach, nasze bezpieczeństwo  i komfort zamieszkania:

1) Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce nr 137 oraz części działki nr 92/31 obręb Opole przy ul. Kaliskiej 6-12. Wniosek składany do budżetu od 2019 r.

2) Remont nawierzchni istniejącego parkingu wraz z rozbudową dla samochodów osobowych przy ulicy Rzeszowskiej w Opolu i rewitalizacją terenów zielonych. Wniosek składany do budżetu od 2019 r.

3) Kompleksowy remont nawierzchni chodnika miejskiego wraz z zatokami parkingowymi wzdłuż  budynku przy ul. Jankowskiego 8-28 - wniosek składany do budżetu od 2015 r.

4) Kompleksowy remont nawierzchni miejskiej ulicy i chodników wzdłuż J. Bytnara Rudego wraz z zatokami parkingowymi wzdłuż ulicy od numeru 3a do wyjazdu na ul. Sosnkowskiego przy Sosnkowskiego 44 (teren dawnej myjni samochodowej). Wniosek składany do budżetu od 2015 r.

5) Kompleksowy remont nawierzchni  miejskiej ulicy Hubala wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi wzdłuż ulicy od wjazdu z ul. Pużaka przy ul. Hubala 18 do wyjazdu  przy ul. Pużaka 20-2. Wniosek składany do budżetu od 2015 r.

Natomiast wniosek dotyczący wykonania remontu nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż budynków przy ul. Pużaka 42-48 (od strony zachodniej) został przekazany do wydziału Ochrony Środowiska.

Negatywnie został zaopiniowany wniosek dotyczący wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic  Grota Roweckiego, Sosnkowskiego oraz Stokrotek.

Więcej informacji w piśmie  Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z dnia16.02.2023r., które znaleźć można w załączniku.

PDFmzd.pdf (125,60KB)

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie