WALNE ZGROMADZENIE ZAKOŃCZYŁO OBRADY

                                                         

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, obradujące w dniach: 16,17,20,21 maja 2024 roku zakończyło obrady.

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

     1. UCHWAŁA NR 1/05/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

2. UCHWAŁA NR 2/05/2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok,

3. UCHWAŁA NR 3/05/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Opolu   za  2023  rok,

4. UCHWAŁA NR 4/05/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.

     5. UCHWAŁA NR 5/05/2024 w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej  i oświatowo - kulturalnej Spółdzielni  na rok 2024 i lata następne,                       

6. UCHWAŁA NR 6/05/2024 w sprawie udzielenia absolutorium za  2023 rok  Prezesowi   Zarządu   - Dyrektorowi  Spółdzielni – Arkadiuszowi Kowarze,

7. UCHWAŁA NR 7/05/2024 w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu –  Rafałowi Ostrowskiemu,

8. UCHWAŁA NR 8/05/2024 w sprawie udzielenia absolutorium za  2023 rok Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych  – Adamowi Jakubiakowi,

9. UCHWAŁA NR 9/05/2024 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu (8 pozycji)

10.UCHWAŁA NR 10/05/2024 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu  (2 pozycje)

11.UCHWAŁA NR 11/05/2024  w sprawie przyjęcia zmian do Statutu  (2 pozycje)

 

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z protokołem Walnego Zgromadzenia z I, II, III i IV części WZ oraz  protokołami wspólnego posiedzenia Prezydiów wszystkich czterech części Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych WZ, które odbyło się w dniu 22 maja 2024r. a także uchwałami Walnego Zgromadzenia. po zalogowaniu do systemu E-czynsze. w zakładce Dokumenty/ Walne Zgromadzenie 2024 lub w siedzibie Spółdzielni, ul. Sosnkowskiego 40-42 w Dziale Organizacyjno - Członkowskim. - pok.218.                                                                                         

                                                                                                                                 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie