Śmieci - nowe zasady gospodarowania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przedstawia podstawowe informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu.

Od dnia 1 stycznia 2017r. obowiązuje nowy Regulamin utrzymania porządku i czystości w Opolu

Od dnia 1 maja 2016r. obowiązuje PDFuchwała Rada Miasta Opola Nr XX/370/15 z 29.12.2015r.pdf (196,06KB) na mocy której zwolniono z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, w rozumieniu ustawy z 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, w części stanowiącej 30% kwoty należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości. Więcej informacji o nowym zwolnieniu PDFtutaj.pdf (204,50KB).  Druk oświadczenia dla rodziny wielodzietnej do pobrania PDFtutaj.pdf (164,31KB). Ulotka informacyjna przygotowana przez Urząd Miasta Opola do pobrania PDFtutaj.pdf (151,00KB). Od dnia 1 stycznia 2017r. obowiązuje nowa uchwała Rady Miasta Opola Nr XXXI/580/16 z dnia 29.09.2016r.

Natomiast podstawowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nie uległy zmianie i wynoszą:
- 13,00 zł/osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 20,00 zł/osobę miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie 01.02.2015r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniają się zasady składania deklaracji i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia opłat za odpady. PDFW załączeniu komunikat Prezydenta Opola.pdf (841,45KB).

W związku z tym wszyscy użytkownicy mieszkań znajdujących się w zasobach Spółdzielni od 01.02.2015r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wnosili do Spółdzielni przy opłacie eksploatacyjnej. Względem dotychczasowych zasad zmiana ta dotyczy osób, które złożyły deklaracje DOGO-1 i wnosiły opłaty bezpośrednio do Miasta. W związku z tym w/w osoby powinny złożyć stosowne oświadczenia w terminie do 12.02.2015r. W załączeniu PDFpismo informujące.pdf (130,38KB) i PDFdruk Oświadczenia dla SM w Opolu na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty od 01.02.2015.pdf (170,83KB). Wzór oświadczenia dostępny jest PDFtutaj.pdf (109,68KB).

Jednocześnie od dnia 01.02.2015r. w przypadku zmian lub korekty ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym użytkownik mieszkania winien złożyć do Spółdzielni oświadczenie na potrzeby sporządzenia przez Spółdzielnię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: PDFdruk Oświadczenia dla SM w Opolu na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty - zmiana danych.pdf (171,80KB). Wzór oświadczenia dostępny jest PDFtutaj.pdf (109,68KB).

Użytkownicy i właściciele lokali użytkowych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy bez zmian składają deklaracje bezpośrednio do Miasta Opole według nowych wzorów deklaracji i wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek określonych w uchwale Rady Miasta Opola nr XXXI/579/16 z dnia 29.09.2016r.

Przydatne informacje:
link do strony Śmieciopolis - informacje nt. gospodarowania odpadami w gminie Opole.
link do Platformy e-Usług Publicznych (umożliwiająca składanie deklaracji w formie elektronicznej),
PDFharmonogram wywozu odpadów w 2018r. dla zasobów Spółdzielni położonych na Administracji Osiedla Nr I, II, III.pdf (164,43KB),
PDFharmonogram wywozu odpadów w 2018r. dla zasobów Spółdzielni położonych na Administracji Osiedla Nr IV.pdf (149,34KB),
PDFharmonogram wywozu odpadów w 2018r. dla ul. Jankowskiego.pdf (152,04KB),
PDFharmonogram wywozu odpadów w 2018r.pdf (1,05MB).

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie