LIKWIDACJA ZSYPÓW

LIKWIDACJA ZSYPÓW NA NASZYCH OSIEDLACH

 

W 2023 roku rozpoczynamy zadanie związane z likwidacją zsypów w budynkach Spółdzielni. Likwidacja będzie przeprowadzana sukcesywnie, według ustalonego harmonogramu.

 

Proces demontażu rur zsypowych został rozłożony na kilka lat, tak aby sukcesywnie pozyskiwać dofinansowanie na całość tych prac. Przy takim założeniu całość prac związana z realizacją zadania będzie finansowania z dotacji i nie obciąży funduszu remontowego nieruchomości.

 

W roku 2023 planujemy zlikwidować zsypy w następujących budynkach:

 

Osiedle Nr I:
- J. Bytnara Rudego 13- sierpień 2023
- J. Bytnara Rudego 9 – sierpień 2023

 

Osiedle Nr II:
- Hubala 17B- czerwiec 2023
- Hubala 1- czerwiec/lipiec 2023

 

Osiedle Nr III :
- Szarych Szeregów 16 – lipiec 2023
- Bat. Zośka 1- lipiec/sierpień 2023
- Skautów Opolskich 13 – sierpień 2023.

 

Co ważne, likwidacja zsypów to brak kosztów związanych z wymianą rur zsypowych, gdzie koszt wymiany azbestowych rur zsypowych na nowe np. stalowe wynosi około 100.000 zł/pion. JEST TO ZATEM REALNA OSZCZĘDNOŚĆ!

 

Plan może ulec zmianie, mając na uwadze fakt, że likwidacja zsypów i realizacja planu w tym zakresie będzie zależała od dotacji jaką uzyskamy z Urzędu Miasta Opole na utylizację azbestu.
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie