Nasze osiedlowe sprawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu wydaje gazetę "Nasze Osiedlowe Sprawy". Gazeta kolportowana jest do skrzynek pocztowych, a jej wersja elektroniczna udostępniana jest na stronie internetowej.

Nakład gazety - 9 tys. egzemplarzy.

W sprawach zamieszczenia reklamy lub ogłoszeń prosimy kontaktować się z nami pod numerem telefonu 77-4624702, e-mail:

Koszt wydania jednego numeru - 3 tys. zł (obejmuje koszt składu, druku i dostawy gazety).

Autorzy publikacji nie pobierają wynagrodzenia z tego tytułu.

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 2_2022.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 1_2022.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 5_2021.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 4_2021.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 3_2021.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 2_2021.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy - nr 1-2021.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 3_2020.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 2_2020.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 1_2020.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy - nr 5 - 2019r.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy - nr 4 - 2019 .r.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy - nr 3 - 2019r.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 2-2019r.pdf

PDFNasze Osiedlowe Sprawy - nr 1 - 2019r.pdf

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie