Nasze osiedlowe sprawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu wydaje gazetę "Nasze Osiedlowe Sprawy". Gazeta kolportowana jest do skrzynek pocztowych, a jej wersja elektroniczna udostępniana jest na stronie internetowej.

Nakład gazety - 9 tys. egzemplarzy.

W sprawach zamieszczenia reklamy lub ogłoszeń prosimy kontaktować się z nami pod numerem telefonu 77-4624702, e-mail:

Koszt wydania jednego egzemplarza gazety to 0,51 zł  (obejmuje koszt składu, druku i dostawy gazety).

Autorzy publikacji nie pobierają wynagrodzenia z tego tytułu.

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 1_2024.pdf (62,89MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 4_2023.pdf (62,66MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 3_2023.pdf (37,99MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 2_2023.pdf (30,35MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy 1_2023.pdf (10,56MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 4_2022.pdf (13,56MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 3_2022.pdf (12,76MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 2_2022.pdf (42,70MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 1_2022.pdf (23,29MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 5_2021.pdf (13,47MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 4_2021.pdf (13,65MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 3_2021.pdf (22,09MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 2_2021.pdf (40,74MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy - nr 1-2021.pdf (34,77MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 3_2020.pdf (27,73MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 2_2020.pdf (40,23MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 1_2020.pdf (14,22MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy - nr 5 - 2019r.pdf (18,99MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy - nr 4 - 2019 .r.pdf (13,64MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy - nr 3 - 2019r.pdf (11,55MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy nr 2-2019r.pdf (26,72MB)

PDFNasze Osiedlowe Sprawy - nr 1 - 2019r.pdf (14,73MB)

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie