INFORMACJA DOT. WYMIANY PIONÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ,CIEPŁEJ I CYRKULACJI.

Opole, dnia 27.09.2023 r.

INFORMACJA

Dotycząca wymiany pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

w budynkach mieszkalnych przy

ul. Emila Fieldorfa 8,10,12 oraz ul. Majora. Hubala 18 i 20

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ponownie informuje, że zgodnie z Planem Funduszu Remontowego w bieżącym roku na Osiedlu nr II w budynkach przy ul. E. Fieldorfa 8,10,12 oraz przy ul. Mjr. Hubala 18 i 20 są wykonywane roboty polegające na wymianie pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na nową instalację z rur polipropylenowych. O dokładnym terminie zostaniecie Państwo poinformowani z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawcami w/w robót są firma Morawiec Paliwa Sp. z o.o., z którą Spółdzielnia ma podpisaną umowę. Zakres umowy obejmuje:

  1. Wymianę pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z odejściami poziomymi do mieszkań, tj. odcinkami do wodomierzy wraz z zaworami odcinającymi.
  2. Demontaż i ponowny montaż miski ustępowej wraz z połączeniem jej z istniejącą wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną.
  3. Demontaż oraz ponowny montaż obudowy szachtów z płyt pilśniowych.

Informujemy, że piony instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji umiejscowione są w szachtach, do których dostęp jest jedynie przez rozbieralne ścianki w kuchni i ubikacji lub łazience. Przypominamy, że w przypadku remontu mieszkań, w ściance szachtu wymagane jest wykonanie rewizji odpowiedniej wielkości, umożliwiającej swobodny dostęp do znajdującej się w szachcie instalacji. Powinny one mieć następujące wymiary:

  • Kuchnia: 100 cm na wysokość od poziomu posadzki / całą szerokość szachtu,
  • Ubikacja/Łazienka: 150 cm na wysokość od poziomu posadzki / na całą szerokość szachtu.

Każdorazowo informujemy Państwa o tym odpowiadając na pisma o przedstawienie warunków wykonania remontu łazienki, ubikacji i kuchni.

W przypadku zabudowy szachtów w sposób inny niż pierwotnie wykonano (np. ścianka z płytkami ceramicznymi) powinna w nim być wykonana rewizja zapewniająca dostęp do szachtu. Przy braku dostępu do ścianki szachtu spowodowanym np. rewizją z płytek ceramicznych, zabudową meblową bądź montażem WC typu Geberit lokator/właściciel winien zdemontować w/w elementy i przygotować dostęp do instalacji w szachtach o wymiarach jak wyżej. Wyjaśniamy również, że podane powyżej wymiary są wymiarami zalecanymi, natomiast wykonawca może podejmować próby wymiany pionów przy innych wymiarach rewizji w celu realizacji zaplanowanego harmonogramu robót.

Informujemy, że na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy ani Wykonawca ani też Jego pracownicy nie są uprawnieni do występowania o dodatkową opłatę za wymianę pionów w zakresie opisanym powyżej. Wszelkie zgłoszenia i wyjaśnienia zakresu prac w mieszkaniu prosimy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem Administracji Osiedla nr II - tel. 77 45 55 830, 77 44 21 371 lub inspektora nadzoru Spółdzielni tel. 77 46 24 722, 77 46 24 702.

Jednocześnie w przypadku występowania przez pracowników wykonawcy o dodatkową opłatę za wymianę pionów prosimy o niezwłoczne informowanie Spółdzielni o tym fakcie.

 

Ze strony wykonawcy Firmy Morawiec Paliwa sp. z o.o. osobą uprawnioną do dokonywania uzgodnień związanych z realizacją robót w mieszkaniu jest kierownik robót Sławomir Kiełtyk.

 

Wyjaśniamy jednocześnie, że zarówno szachty i instalacje są częścią wspólną budynku i zgodnie z obowiązującym regulaminem właściciel zobowiązany jest udostępnić mieszkanie i szacht celem wymiany pionów instalacyjnych, a Spółdzielnia może domagać się udostępnienia mieszkania.

Informujemy również, że wymiana pionów musi być wykonana we wszystkich mieszkaniach, gdyż tylko kompleksowa wymiana zapewni właściwe parametry wody tj. temperatury i ciśnienia oraz wyeliminuje zagrożenie ewentualnych awarii starej instalacji i związanych z nimi zalań mieszkań itp.

Informujemy również, że technologia i specyfika wymiany pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wymaga, aby w jednym dniu zapewniony był dostęp do 4-5 kolejnych mieszkań na kolejnych piętrach w danym pionie. Umożliwia to wtedy sprawną wymianę pionów w ciągu 1, maksymalnie 2 dni w danym mieszkaniu. Zabrania się udostępniania zasilania w energię elektryczną i czerpania wody pracownikom firmy ze źródeł zasilania i instalacji zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych.

 

Prosimy o dostosowanie się do terminów wymiany pionów, o których zostaniecie Państwo powiadomieni co najmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, celem ustalenia szczegółowego terminu będzie kontaktować się z Państwem kierownik robót firmy Morawiec Paliwa Sp. z o.o. –  Pan Sławomir Kiełtyk tel. 668 011 000.

 

                         

                                                                                                                                                       Kierownik Administracji Osiedla nr II

                                                                                                                                                         Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

                                                                                                                                                                          /-/   Józef Rysz

                                                                                                         

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie