LIKWIDACJA ZSYPÓW

                                                  LIKWIDACJA ZSYPÓW 2023

 

W 2023 roku rozpoczęliśmy zadanie związane z likwidacją zsypów w budynkach Spółdzielni. Likwidacja jest przeprowadzana sukcesywnie, według ustalonego harmonogramu.

Proces demontażu rur zsypowych został rozłożony na kilka lat, tak aby sukcesywnie pozyskiwać dofinansowanie na całość tych prac. Przy takim założeniu całość prac związana z realizacją zadania będzie finansowania z dotacji i nie obciąży funduszu remontowego nieruchomości. Co ważne, likwidacja zsypów to brak kosztów związanych z wymianą rur zsypowych, gdzie koszt wymiany azbestowych rur zsypowych na nowe np. stalowe wynosi około 100.000 zł/pion. JEST TO ZATEM REALNA OSZCZĘDNOŚĆ!

 

W roku 2023 likwidowane są  zsypy w następujących budynkach:

Osiedle Nr I - planowany termin zakończenia prac- październik 2023 r.:

- J. Bytnara Rudego 13

- J. Bytnara Rudego 9

 

Osiedle Nr II- prace zakończono 11.09.2023 r.:

- Hubala 17B

- Hubala 1

 

Osiedle Nr III- planowany termin zakończenia prac- październik 2023 r.:

- Szarych Szeregów 16

- Bat. Zośka 1

- Skautów Opolskich 13

 

Warto pamiętać, że likwidacja zsypów jest podyktowana złym stanem technicznym rur zsypowych oraz wiąże się z koniecznością usunięcia z budynków materiałów zawierających azbest, w tym przypadku azbestowo-cementowych rur zsypowych. Wpłynie także na poprawę wymaganej od nas - mieszkańców jakości segregacji odpadów oraz komfort zamieszkania. Pomieszczenia komór zsypowych oraz pomieszczeń zsypowych na piętrach będą przeznaczone do wykorzystania dla mieszkańców budynków jako rowerownie  i dodatkowe pomieszczenia gospodarcze. Na usuwanie materiałów zawierających azbest Spółdzielnia otrzyma dofinansowanie, dzięki czemu koszty usuwania rur azbestowych nie będą obciążały funduszu remontowego nieruchomości. Likwidacja zsypów zapewni też większe bezpieczeństwo dla  mieszkańców, ponieważ wyeliminuje zagrożenie pożarowe w zsypach. Realizacja zadań w następnych latach jest uzależniona od dotacji jaką uzyskany z Urzędu Miasta Opole na utylizację azbestu.  

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie