Ceny, zużycie i koszty ciepła w 2023 roku

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w II półroczu 2022 roku nastąpił bardzo duży wzrost cen ciepła. W związku z powyższym przestawiamy Państwu aktualne informacje na temat kosztów, zużycia i cen ciepła w 2023 roku w układzie porównawczym do analogicznych okresów roku ubiegłego. Koszty ciepła obejmują całkowite koszty ciepła i mocy zamówionej na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. W miesiącach styczeń-luty 2023 roku dla gospodarstw domowych i podmiotów „wrażliwych” (m.in. żłobków, przedszkoli, aptek i przychodni zdrowia itp.) obowiązywały ceny ciepła z rekompensatą zgodnie z rządowym wsparciem odbiorców ciepła. Od 1 marca b.r. nastąpiła zmiana taryfy ciepła, ceny ciepła zostały obniżone, w związku z tym przestały obowiązywać w/w rekompensaty.

Opłaty za ciepło są opłatami niezależnymi od Spółdzielni, ceny ciepła są zatwierdzane w taryfach dostawcy ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki

Przypominamy jednocześnie, że Spółdzielnia zawsze rozlicza koszty ciepła, dla każdego mieszkania, według faktycznego zużycia zgodnie „Regulaminem rozliczeń finansowych z użytkownikami lokali”. Koszty ciepłą na podgrzanie ciepłej wody, rozliczane są co pół roku (w lipcu i w styczniu) wraz z rozliczeniem kosztów zużycia wody, wg wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Natomiast koszty ogrzewania rozliczane są za okres 12 miesięcy danego roku, na podstawie wskazań podzielników kosztów ciepła. Rozliczenie kosztów ogrzewania sporządzane jest w I kwartale roku następnego. Rozliczenie to następuje wyłącznie na podstawie faktycznych kosztów z faktur dostawcy ciepła ECO S.A., a Spółdzielnia nie stosuje żadnych dodatkowych narzutów do kosztów ciepła.

 

1. Wykres I - przedstawia jednostkowe koszty ciepła za GJ (gigadżul) narastająco w 2023 roku, w okresach od początku roku (od 1 stycznia) do danego miesiąca br. Średnie koszty ciepła zostały obliczone na podstawie kosztów ciepła z faktur dostawcy ciepła ECO S.A. Jednostkowy średni koszt ciepła w Spółdzielni od stycznia do grudnia 2023 r. wzrósł o 57% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

2. Wykres II - przedstawia koszty ciepła w Spółdzielni w 2023 roku w poszczególnych okresach kolejnych miesięcy, narastająco od 1 stycznia. Dane przedstawione na wykresie obejmują zarówno koszty poniesione na cele centralnego ogrzewania oraz koszty poniesione na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej. Wzrost kosztów ciepła w Spółdzielni od stycznia do grudnia 2023 r. wyniósł 44% względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

3. Wykres III - przedstawia zużycie ciepła w Spółdzielni od początku 2023 roku w poszczególnych okresach kolejnych miesięcy, narastająco od 1 stycznia. Efektem działań Spółdzielni w zakresie efektywnego wykorzystania ciepła i ograniczania strat ciepła, jest ograniczenie zużycia ciepła o 8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Wykres I

Wykres I.png

Wykres II

Wykres II.png

Wykres III

Wykres III.png

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie