PODWYŻKA CEN ZA WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia br. zmienia się cena wody i ścieków dla odbiorców w Opolu, w tym również dla nas mieszkańców, z 10,73 zł/m3 na 13,80 zł/m3 (cena brutto).

Przypominamy, że cena wody i odbioru ścieków oraz należności z tego tytułu to opłaty niezależne od Spółdzielni. Powyższą podwyżkę wprowadza WiK sp. z o.o. Opole, na podstawie taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją KWT.70.285.2023 z dnia 21.11.2023 r. 

Jednocześnie informujemy, że zmiana ceny wody i ścieków  za miesiąc grudzień br. zostanie uwzględniona przy rozliczeniu wody za II półrocze br.  Natomiast zobowiązanie eksploatacyjne z nową ceną za wodę i odbiór ścieków zostanie Państwu przekazane w styczniu 2024 roku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Więcej informacji w ogłoszeniu WiK:

https://wikopole.com.pl/1659/213/aktualna-taryfa-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzenia-sciekow.html

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie