DOTACJA PO USUNIĘCIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W ROKU 2023

        Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu otrzymała w dniu 29 grudnia 2023 r. dotację w wysokości 193.007,95 zł udzieloną w ramach zawartej umowy z Urzędem Miasta Opola, ze środków z budżetu Miasta Opola przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola.

Dotacja, przyznana na podstawie złożonych wniosków, dotyczyła usuniętego z budynków Spółdzielni materiału zawierającego azbest w ilości 33,21 ton stanowiącego płyty osłonowe elewacyjne, płyty osłonowe balustrad loggii oraz rur i złączy zsypowych, w ramach wykonanych remontów w 2023 roku.

Budynki, z których usunięto azbest w ramach remontu:

azbest tabela.jpeg

W 2024 r. planujemy usunąć kolejne (co najmniej) 30 ton azbestu, które obejmuje w pierwszej kolejności likwidację rur i złączy zsypowych zawierających domieszki azbestu i demontaż płyt osłonowych balustrad loggii.

Likwidacja zsypów, która rozpoczęła się w roku 2023, będzie kontynuowana, według ustalonego planu. Całkowity zakres likwidacji zsypów uzależniony będzie m.in. od pozyskania dofinansowania na usuwanie rur zsypowych z azbestem. 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie