WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI W MAJU 2024 ROKU  

 WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI W MAJU 2024 ROKU

   Szanowni Państwo

Działając na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołuje w maju br. Walne Zgromadzenie

w następujących terminach:

- część 1 - Osiedle Nr I –  16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 – w PSP Nr 5

 - część 2 - Osiedle Nr II – 17 maja 2024 r. (piątek  ) o godz. 17.00 – w PSP Nr 5

 - część 3 -  Osiedle Nr III  –  20 maja 2024r. (poniedziałek ) o godz. 17.00 – w PSP Nr 29

 - część 4 -  Osiedle Nr IV -  21 maja 2024 r. (wtorek ) o godz. 17.00 – w PSP Nr 29

Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia dostępne jest poniżej.  

PDFZAWIADOMIENIE O WZ.pdf (345,22KB)
 

W bieżącym roku Walne Zgromadzenie w naszej Spółdzielni będzie miało charakter sprawozdawczy. Dodatkowo w porządku obrad ujęty został punkt dotyczący uchwalenia zmian do Statutu.
 

        Na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.opole.pl, po zalogowaniu się do systemu E-Czynsze –  w zakładce Ogłoszenia oraz Dokumenty /Walne Zgromadzenie 2024 , w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w Dziale Organizacyjno– Członkowskim (pokój nr 218) oraz w siedzibach Administracji Osiedli, od dnia 25 kwietnia  br. udostępnione zostały:

 - sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,

-   sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,

-  sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od maja 2023 r. do kwietnia  2024 r.

 - protokół lustracji Spółdzielni za lata 2018 – 2020 wraz z pismem polustracyjnym

natomiast od dnia 2 maja br. udostępnione zostaną do wglądu projekty uchwał na Walne Zgromadzenie. 

Każdemu Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się  z ww. dokumentami.

 Realizując obowiązek wynikający z § 84 ust. 2b Statutu w sekretariacie Zarządu Spółdzielni, w siedzibach Administracji Osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni udostępniamy wzór pełnomocnictwa do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia oraz  zasady dotyczące udzielenia pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiamy także druk zgłoszenia projektu uchwały na Walne Zgromadzenie.

PDFPEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA S-NI OSOBY FIZYCZNEJ.pdf (583,31KB)

PDFPEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA S-NI OSOBY PRAWNEJ.pdf (578,24KB)

PDFJAK SKORZYSTAĆ Z PEŁNOMOCNICTWA NA WALNYM ZGROMADZENIU.pdf (268,02KB)

PDFWZÓR ZGŁOSZENIA PROJEKTU UCHWAŁY NA WZ.pdf (1,08MB)
 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OPOLU

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie