Nieruchomości mieszkaniowe


W 2002 roku, po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r., o spółdzielniach mieszkaniowych, która wprowadziła możliwość ustanawiania i przenoszenia na odrębną własność lokali mieszkalnych i użytkowych, w naszej Spółdzielni podjęte zostały czynności mające na celu:

  • wydzielenie poszczególnych nieruchomości, w obrębie których możliwe byłoby oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali,

  • wydzielenie nieruchomości pozostających w całości własnością Spółdzielni.

Do przeprowadzenia powyższych prac Spółdzielnia została zobligowana na mocy art. 41 ustawy wymienionej wyżej. 
W wyniku tych działań w naszej Spółdzielni utworzone zostały nieruchomości mieszkaniowe, (zabudowane budynkami mieszkalnymi) i nieruchomości niemieszkaniowe (budownictwo inne – usługi, tereny związane z budynkami mieszkalnymi, tereny przeznaczone pod zabudowę).

Spółdzielnia jest właścicielem, bądź współwłaścicielem

  • 25 nieruchomości mieszkaniowych

  • 66 nieruchomości niemieszkaniowych.

Poniżej przedstawiamy, w zestawieniu tabelarycznym, podstawowe informacje, dotyczące nieruchomości mieszkaniowych, znajdujących się na poszczególnych Osiedlach:

PDFWykaz nieruchomości Osielda Nr I na dzień 31.12.2023r.pdf (72,60KB)
PDFWykaz nieruchomości Osiedla Nr II na dzień 31.12.2023r.pdf (62,58KB)
PDFWykaz nieruchomości Osiedla Nr III na dzień 31.12.2023r.pdf (60,41KB)
PDFWykaz nieruchomości Osiedla Nr IV na dzień 31.12.2023r.pdf (69,35KB)
 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie