Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i podejmuje uchwały, które obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Szczegółowo zakres działania Walnego Zgromadzenia został określony w § 84 – 92 Statutu Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie podzielone jest na cztery części – każde Osiedle stanowi jedną część Walnego Zgromadzenia. 
W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni uczestniczą członkowie, którzy posiadają tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub miejsc postojowych w garażach wielopoziomowych, znajdujących się na terenie działania danej grupy oraz ich małżonkowie, jeżeli są członkami Spółdzielni. 
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie