Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, składa się z 9 do 13 członków wybranych spośród członków Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w §98 Statutu. 
 
e-mail:

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, obradujące w dniach: 6,7,9,10 czerwca 2022 roku wybrało członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025:      

          1.Hubalek Magdalena - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

          2. Jóśko Piotr  - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej 

          3. Kryska Agnieszka - Sekretarz Rady Nadzorczej 

          4. Groński Jacek

          5. Malinowska Maria

          6. Kujawa Wojciech

          7. Pomianowska Barbara

          8. Koćwin Sebastian

          9. Dytko Janusz  

        10.  Miksa Piotr  

        11. Półtorak Maria

        12. Wąsowska Jolanta

 

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się: 28 sierpnia  2024 r.
 
 
Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej  - od 2023 roku zawsze w ostatni wtorek każdego miesiąca 16.00-17.00, w innym przypadku po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (77-4624-735, 77-4624-702):

 

 

 

ROK 2024:
- 30.01.2024-  Piotr Jóśko
- 27.02.2024- Janusz Dytko
- 26.03.2024- Piotr Miksa
- 30.04.2024- Jolanta Wąsowska
- 28.05.2024- Jacek Groński
- 25.06.2024- Magdalena Hubalek
- 30.07.2024- Sebastian Koćwin
- 27.08.2024- Barbara Pomianowska
- 24.09.2024- Wojciech Kujawa
- 29.10.2024- Maria Półtorak
- 26.11.2024- Maria Malinowska
- 17.12.2024- Agnieszka Kryska
 
 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przyjmują interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca .

Dyżury pełnione są w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Sosnkowskiego 40-42 w Opolu, pokój nr 111, w godz. od 16.00 do 17.00.

Zainteresowani spotkaniem z członkiem Rady Nadzorczej proszeni są o wcześniejszy kontakt telefonicznym pod nr tel. 774624702

Kontakt z członkami Rady Nadzorczej jest możliwy również w formie elektronicznej poprzez e-mail:

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                         Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie