Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, składa się z 9 do 13 członków wybranych spośród członków Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w §98 Statutu. 
 
e-mail:

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, obradujące w dniach: 6,7,9,10 czerwca 2022 roku wybrało członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025:      

          1.Hubalek Magdalena - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

          2. Jóśko Piotr  - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej 

          3. Kryska Agnieszka - Sekretarz Rady Nadzorczej 

          4. Groński Jacek

          5. Malinowska Maria

          6. Kujawa Wojciech

          7. Pomianowska Barbara

          8. Koćwin Sebastian

          9. Dytko Janusz  

        10.  Miksa Piotr  

        11. Półtorak Maria

        12. Wąsowska Jolanta

 

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się: 26 października  2022 r.
 
 
Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej  (wtorek, 16.00-17.00):
- 04.10.2022- Piotr Miksa
- 11.10.2022- Maria Półtorak
- 18.10.2022- Jolanta Wąsowska
- 25.10.2022- Janusz Dytko
- 08.11.2022- Wojciech Kujawa
- 15.11.2022- Agnieszka Kryska
- 22.11.2022- Jacek Groński
- 29.11.2022- Piotr Jóśko
- 06.12.2022- Maria Malinowska
- 13.12.2022- Magdalena Hubalek
- 20.12.2022- Barbara Pomianowska
- 27.12.2022- Sebastian Koćwin
 
 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przyjmują interesantów w każdy wtorek .

Dyżury pełnione są w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Sosnkowskiego 40-42 w Opolu, pokój nr 113, w godz. od 16.00 do 17.00.

Zainteresowani spotkaniem z członkiem Rady Nadzorczej proszeni są o wcześniejszy kontakt telefonicznym pod nr tel. 774624702

Kontakt z członkami Rady Nadzorczej jest możliwy również w formie elektronicznej poprzez e-mail:

Nie ma natomiast możliwości uczestnictwa przez członków Spółdzielni w posiedzeniach Rady Nadzorczej do odwołania.

 

                                                                                                                         

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                         Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie