Rady Osiedli

W Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu wyodrębniono 4 osiedla, przy których działają Rady Osiedli. Ich status oraz zasady działania określają postanowienia §112 do 115 Statutu oraz Regulamin Rady Osiedla, uchwalony zgodnie z § 115 Statutu przez Radę Nadzorczą.
Rada Osiedla składa się od 5 do 7 członków.
 
Do zakresu działania Rady Osiedla należy m.in.: opracowanie planów gospodarczo-finansowych osiedla, opiniowanie programu inwestycyjnego, działalności społecznej i kulturalnej, uchwalanie stawek opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych.
 
Członkowie Rad Osiedli wybrani na Walnym Zgromadzeniu obradującym w dniach 6,7,9,10 czerwca 2022 r. - kadencja 2022-2025:
 

RO NR I

 1. Wójcik Aleksandra - Przewodnicząca RO Nr I
 2. Czupkiewicz Lena –Z-ca Przewodniczącej RO Nr I
 3.  Wielichowski Łukasz – Sekretarz RO Nr I
 4. Tracz Wojciech  
 5. Nowicka Lidia 
 6. Rosiński Mariusz 
 7. Radzik Wiesław  
Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu   9 lipca  2024 r., o godz. 16.30 
 
RO NR II
 
 1.   Panczocha Adam  - Przewodniczący RO Nr II
 2.   Kozicka Jadwiga - Z-ca Przewodniczącego RO Nr II
 3.   Duszyński Maciej – Sekretarz RO Nr II
 4.   Fedczuk Wojciech 
 5.   Stępniak Mirosław 
 6.   Dec Mirosław
 7.   Ostowski Władysław 
Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 23 lipca  2024 r., o godz. 16.00 
 

RO NR III

 1. Myga Ryszard – Przewodniczący RO Nr III
 2. Fedczuk Janusz -  Z-ca  Przewodniczącego RO Nr III                 
 3. Bocheńska-Maciałek Anna – Sekretarz RO Nr III
 4. Ostrowska Edyta 
 5. Dąbska-Pobiedzińska Aurelia 
 6. Nykiel Emilia 
 7. Wypyszewska Aleksandra.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się  20 sierpnia 2024 r., o godz. 16.30 

RO NR IV
 
 1. Samek Janusz  Przewodniczy RO Nr IV
 2. Jaworski Leszek Z-ca Przewodniczącego RO Nr IV
 3. Tarapacz Magdalena – Sekretarz RO Nr IV
 4. Jaroch Adam 
 5. Kochanowski Krzysztof 
 6. Grzeszczyk Dawid 
 7. Karliński Jacek 

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 9 lipca  2024 r., o godz. 16.30

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie