WALNE ZGROMADZENIE 2019 -WYNIKI

I.  Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

      1. UCHWAŁA NR 1/06/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

2. UCHWAŁA NR 2/06/2019 w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z pełnej lustracji działalności Spółdzielni obejmującej okres od 1.01.2015r. do 31.12.2017r.

3. UCHWAŁA NR 3/06/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok .

4. UCHWAŁA NR 4/06/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Opolu   za  2018  rok.   

     5. UCHWAŁA NR 5/06/2016 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.

6. UCHWAŁA NR 6/06/2019 w sprawie kierunków rozwoju działalności   gospodarczej oraz społecznej  i oświatowo - kulturalnej  Spółdzielni na rok 2019 i lata następne.

7. UCHWAŁA NR 7/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za  2018 rok  Prezesowi   Zarządu   - Dyrektorowi  Spółdzielni – mgr Adamowi Jarochowi.

8. UCHWAŁA NR 8/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych  – mgr inż. Arkadiuszowi Kowarze. 

9. UCHWAŁA NR 9/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu – mgr Rafałowi Ostrowskiemu .

10. UCHWAŁA NR 10/06/2019 w sprawie połączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu i Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej L–W,        z siedzibą przy ul. Rzeszowskiej 12 w Opolu.

II.  Walne Zgromadzenie nie podjęło następujących uchwał:

 1. UCHWAŁA NR 11C/06/2019 w sprawie wniosku członka Spółdzielni Joanny Handzlik dot. uchylenia Uchwał Nr 1/IX/2018/EAIII/M/I-IV  z dnia 18 września 2018 r., podjętych przez Radę Osiedla Nr III.
 2. UCHWAŁA NR 12C/06/2019 w sprawie wniosku członka Spółdzielni – Aleksandry Klimczak, dot. projektu zakładającego organizację półkolonii i kolonii w okresie wakacji dla dzieci od 6 – 16 r.ż. z osiedla Armii Krajowej i Parafii Przemienienia Pańskiego.

III. Walne Zgromadzenie wybrało członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie wybrało następujące osoby na członków Rady Nadzorczej :

Reprezentanci Osiedla Nr I

1)  Kujawa Wojciech - 343 głosów „za”

2)  Cegielska Irena - 335 głosów „za”

3)  Malinowska Maria - 335 głosów „za”

Reprezentanci Osiedla Nr II

1)  Koćwin Sebastian - 356 głosów „za”

2)  Jóśko Piotr - 343 głosów „za”

3)  Nowakowski Zdzisław - 294 głosów „za”

Reprezentanci Osiedla Nr III

1)  Kryska Agnieszka - 347 głosów „za”

2)  Dytko Janusz - 339 głosów „za”

3)  Wąsowski Wojciech - 334 głosów „za”

4)  Wilczyński Marcin - 324 głosów „za”

Reprezentanci Osiedla Nr IV

1) Hubalek-Oko Magdalena - 403 głosów „za”

2) Bojar Elżbieta - 314 głosów „za”

 

Zastępcami członków RN zostali:

Reprezentanci Osiedla Nr I:

1)  Radzik Wiesław     – pierwszy zastępca

2)  Krakowiak Izabela  – drugi zastępca

Reprezentanci Osiedla Nr II:

1)  Wajda Sławomir – pierwszy zastępca

2)  Smolnik Józef – drugi zastępca

Reprezentanci Osiedla Nr III:

1)  Nowak Michał – pierwszy zastępca

2)  Janka Paweł – drugi zastępca

Reprezentanci Osiedla Nr IV:

1)  Dudkiewicz Dariusz – pierwszy zastępca

2)  Boguszewska Łucja – drugi zastępca

 

IV. Na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia wybrano członków Rad Osiedli  

RO NR I

 1. Malinowska Maria – Przewodnicząca
 2. Groński Jacek - Z-ca Przewodniczącej
 3. Starowicz Adrian – Sekretarz
 4. Rączy Stanisław
 5. Uroda Aleksandra
 6. Wójcik Aleksandra
 7. Żdanow Lena 

Z-cy

 1. Tracz Wojciech
 2. Bielecki Krzysztof

RO NR II

 1. Jęglet Jacek – Przewodniczący
 2. Turek Magdalena – Z-ca Przewodniczącego
 3. Panczocha Adam - Sekretarz
 4. Duszyński Maciej
 5. Nowakowski Zdzisław
 6. Kozicka Jadwiga
 7. Rogowski Antoni

Z-cy

 1.  Krawiec Danuta
 2. Ostowski Władysław 

RO NR III

 1. Hejduk Karol – Przewodniczący
 2. Smola Marta – Z-ca Przewodniczącego
 3. Bocheńska-Maciałek Anna – Sekretarz
 4. Dąbska-Pobiedzińska Aurelia
 5. Michałowski Tomasz
 6. Myga Ryszard
 7. Ostrowska Edyta

Z-cy

 1. Półtorak Maria
 2. Bukowski Tomasz

 

RO NR IV

 1. Samek Alicja – Przewodnicząca
 2. Jaworski Leszek – Z-ca Przewodniczącej
 3. Tarapacz Magdalena  - Sekretarz
 4. Grzeszczyk Krystyna
 5. Karlińska Grażyna
 6. Kochanowski Krzysztof
 7. Romańska Ewa

Z-cy

 1. Bojar Elżbieta
 2. Chojnacka Anna

Członkowie Spółdzielni, którzy zostali wybrani  jednocześnie do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla zobowiązali się  w terminie do 19 czerwca b.r . złożyć  rezygnację z jednego z uzyskanych mandatów.

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie