Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie SM w Opolu - Malinka

unijne oznakowanie.png

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu dąży do ciągłego rozwoju w zakresie prowadzonej działalności. Świadczą o tym liczne zrealizowane zadania oraz zaplanowane działania modernizacyjne na najbliższe lata. Mając powyższe na uwadze Spółdzielnia przygotowuje się do realizacji projektu pn.: "Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu". Na realizację tego zadania Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Pełny opis projektu dostępny jest tutaj: PDFInformacja o Projekcie.pdf (58,53KB).

Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

KALENDARIUM PROJEKTU

26.01.2018 r. podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.02-00-0024/16-00 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, na realizację projektu „Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu”  

10.09.2018 r.   podpisanie umowy nr EAIV/P103/39/2018 na wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe LED z firmą VOLTEA POLAND Sp. z o.o. Sp. K, ul. Sosnowa 17, 86-065 Łochowo

07.12.2018 r.   zakończenie prac związanych z wymianą starych opraw oświetleniowych na nowe LED

17.01.2019 r.   podpisanie umowy nr EA IV/P138/59/2018 z firmą Agencja Fotograficzno-Reklamowa „Mazury“ ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz, na zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie siedmiu dwustronnych tablic informacyjnych o realizacji projektu.

07.02.2019 r.  zakończenie prac związanych z wykonaniem i posadowieniem siedmiu dwustronnych tablic informacyjnych o realizacji projektu.

12.02.2019 r. podpisanie umowy nr EAIV/P4/2/2019 z firmą ELTECH Sp. z o.o. ul. Żelazna 6, 41-709 Ruda Śląska na montaż paneli fotowoltaicznych w budynku przy ul. Bielskiej 32-40.

21.02.2019 r.  zakończenie prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych w budynku przy ul. Bielskiej 32-40

15.03.2019 r. podpisanie umów nr EAIV/P9/12/2019 i nr EAIV/P9/13/2019 z firmą Vesko Paweł Serafin 48-355 Burgrabice 64, na remont elewacji budynku nr 8 przy ul. Kieleckiej 8-10, 12-16, Bielskiej 52-60, Witosa 18-20,  oraz budynku nr 9 przy ul. Witosa 10-12 ,14-16 , Chełmskiej 20-28, Kieleckiej 2-6,  

PDFHarmonogram Termomodernizacji-bud. 8 i 9.pdf (75,18KB)

15.03.2019 r. podpisanie umowy nr EAIV/P9/11/2019 z firmą Termoexpert S.A. ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzy – Koźle,  na remont elewacji budynku nr 7 przy ul. Bielskiej 51-61, Witosa 22-24,  

PDFHarmonogram Termomodernizacji-bud. 7.pdf (69,59KB)

10.10.2019 r. podpisanie umów nr EAIV/P71/61/2019 i nr EAIV/P71/63/2019 z firmą Vesko Paweł Serafin 48-355 Burgrabice 64, na remont elewacji budynku nr 5 przy ul. Bielskiej 32-40, oraz budynku nr 6 przy ul. Kieleckiej 11-21, Bielskie 42-50.  

PDFHarmonogram Termomodernizacji-bud. 5 i 6.pdf (71,94KB)

10.10.2019 r. podpisanie umów nr EAIV/P71/62/2019 i nr EAIV/P71/64/2019 z Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arkadiusz Foltyński 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 48 – Lider Konsorcjum i Zakład Remontowo – Budowlany Sylwester Borowiecki 46-200 Ligota Górna ul. Gorzowska 9A - Uczestnik Konsorcjum, na remont elewacji budynku nr 3 przy ul. Bielskiej 22-30, Chełmskiej 38-40, oraz budynku nr 4 przy ul. Kieleckiej 1-9, Chełmskiej 30-36. 

PDFHarmonogram Termomodernizacji-bud. 3 i 4.pdf (75,01KB)

23.12.2019 r. zakończenie prac związanych z remontem elewacji budynku nr 8 przy ul. Kieleckiej 8-10, 12-16, Bielskiej 52-60, Witosa 18-20, oraz budynku nr 9 przy ul. Witosa 10-12 ,14-16, Chełmskiej 20-28, Kieleckiej 2-6.

27.12.2019 r. podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy nr EAIV/P9/11/2019 z firmą Termoexpert S.A. ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn – Koźle, na remont elewacji budynku nr 7 przy ul. Bielskiej 51-61, Witosa 22-24, zmieniający termin zakończenia robót z dniem 15.03.2020 r.

26.03.2020 r. zakończenie prac związanych z remontem elewacji budynku nr 7 przy ul. Bielskiej 51-61, Witosa 22-24.

27.03.2020 r. podpisanie umowy nr EE/P12/19/2020 z firmą Diagram Tadeusz Łuszczek i firmą Frodo Dorota Łuszczek, Opole ul. Róż 11, 45-950, na wykonanie dokumentacji technicznej indywidualnych węzłów.

31.03.2020 r. podpisanie umowy nr EE/P10/18/2020 z firmą Usługowo – Budowlaną Łukasz Sikora Emowo ul. Mlądzka 16, 05-462, na wykonanie opracowania zawierającego obliczenia obciążeń cieplnych w budynkach na potrzeby węzłów indywidualnych.

21.05.2020 r. podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy nr EAIV/P71/62/2019 z Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arkadiusz Foltyński 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 48 – Lider Konsorcjum i Zakład Remontowo – Budowlany Sylwester Borowiecki 46-200 Ligota Górna ul. Gorzowska 9A - Uczestnik Konsorcjum, na remont elewacji budynku nr przy ul. Bielskiej 22-30, Chełmskiej 38-40, zmieniający termin zakończenia robót z dniem 15.07.2020 r.

01.06.2020 r. podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr EE/P12/19/2020 z firmą Diagram Tadeusz Łuszczek i firmą Frodo Dorota Łuszczek, Opole ul. Róż 11, 45-950, na wykonanie dokumentacji technicznej indywidualnych węzłów zmieniający termin zakończenia robót z dniem 31.07.2020 r.

28.07.2020 r. zakończenie prac związanych z remontem elewacji budynku nr 3 przy ul. Bielskiej 22-30, Chełmskiej 38-40.

07.08.2020 r. podpisanie Aneksu nr 2 do umowy nr EE/P12/19/2020 z firmą Diagram Tadeusz Łuszczek i firmą Frodo Dorota Łuszczek, Opole ul. Róż 11, 45-950, na wykonanie dokumentacji technicznej indywidualnych węzłów zmieniający termin zakończenia robót z dniem 10.09.2020 r.

11.08.2020 r. podpisanie umowy nr EE/P4864/2020 z firmą EPOL Biuro Usług Projektowych Opole, ul. Bielska 22/5, 45-401, na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót elektrycznych i AKPiA zadania polegającego na budowie jedenastu indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych położonych w Opolu przy ul. Bielskiej 20,30,32,40,48,53,54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckie 1,6.

10.09.2020 r. zakończenie prac związanych z remontem elewacji budynku nr 5 przy ul. Bielskiej 32-40.

13.10.2020 r. odbiór dokumentacji technicznej dotyczącej budowy indywidualnych węzłów wykonanej zgodnie z umową nr EE/P12/19/2020 przez firmę Diagram Tadeusz Łuszczek i firmą Frodo Dorota Łuszczek, Opole ul. Róż 11, 45-950.

26.11.2020 r. zakończenie prac związanych z remontem elewacji budynku nr 6 przy ul. Bielskiej 42-50, Kieleckiej 11-21.

10.12.2020 r. zakończenie prac związanych z remontem elewacji budynku nr 4 przy ul. Chełmska 30-36, Kieleckiej 1-9.

12.03.2021 r. podpisanie umowy nr EE/P2/18/2021 z firmą ECO Serwis Sp. Z o.o. Opole (45-118) ul. Harcerska 15, na budowę preizolowanych przyłączy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, związane z budową jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bielskiej 22,30,32,40,48,53,54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1,6,

12.03.2021 r. podpisanie umowy nr EE/P2/19/2021 z firmą Plada Sp. Z o.o. Chrząstowice (46-053) ul. Ozimska 17, na budowę przyłączy wodociągowych, związanych z budową jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bielskiej 22,30,32,40,48,53,54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1,6,

12.03.2021 r. podpisanie umowy nr EE/P2/21/2021 z firmą ACE Instal Sp. Z o.o. Katowice (40-142) ul. Modelarska 31, na budowę jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bielskiej 22,30,32,40,48,53,54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1,6,

13.05.2021 r. podpisanie umowy nr EE/P22/36/2021 z firmą AZERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (45-273) Opole ul. Emila Fieldorfa 2A, na projekt i budowę instalacji teletechnicznej światłowodowej do zdalnego sterowania i monitoringu pracy nowych indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych.

12.05.2021 r. podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr EE/P2/19/2021 z firmą Plada Sp. Z o.o. Chrząstowice (46-053) ul. Ozimska 17, na budowę przyłączy wodociągowych, związanych z budową jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bielskiej 22,30,32,40,48,53,54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1,6,

30.06.2021 r. podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr EE/P2/21/2021 z firmą ACE Instal Sp. Z o.o. Katowice (40-142) ul. Modelarska 31, na budowę jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bielskiej 22,30,32,40,48,53,54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1,6,

07.07.2021 r. podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr EE/P22/36/2021 z firmą AZERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (45-273) Opole ul. Emila Fieldorfa 2A, na projekt i budowę instalacji teletechnicznej światłowodowej do zdalnego sterowania i monitoringu pracy nowych indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych.

02.06.2021 r. podpisanie Aneksu nr 2 do umowy nr EE/P2/19/2021 z firmą Plada Sp. Z o.o. Chrząstowice (46-053) ul. Ozimska 17, na budowę przyłączy wodociągowych, związanych z budową jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bielskiej 22,30,32,40,48,53,54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1,6,

19.08.2021 r. podpisanie Aneksu nr 3 do umowy nr EE/P2/19/2021 z firmą Plada Sp. Z o.o. Chrząstowice (46-053) ul. Ozimska 17, na budowę przyłączy wodociągowych, związanych z budową jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bielskiej 22,30,32,40,48,53,54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1,6,

07.09.2021 r. zakończenie prac budowy przyłączy wodociągowych, związanych z budową jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bielskiej 22,30,32,40,48,53,54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1,6,

07.09.2021 r. podpisanie umowy nr K/1/09/2021 opracowanie audytu energetycznego ex-post siedmiu termomodernizowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz lokalnej sieci ciepłowniczej - sieć niskoparametrowa, czteroprzewodowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu na osiedlu nr IV w Opolu, Rejon ulic Bielska, Chełmska, Witosa, Kielecka.

20.09.2021 r. zakończenie prac  polegających na wykonaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, instalacji teletechnicznej światłowodowej do zdalnego sterowania i monitoringu pracy nowych jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach położonych na terenie Osiedla Nr IV przy ul. Bielskiej 22, 30, 32, 40, 48, 53, 54, Al. W. Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1, 6 - umowa nr EE/P22/36/2021 z firmą AZERO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

26.10.2021 r. zakończenie prac  polegających na budowa preizolowanych przyłączy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, związane z budową jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bielskiej 22,30,32,40,48,53,54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1,6 - umowa nr EE/P2/18/2021 z firmą ECO Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

10.11.2021 r. odebrano i przyjęto do eksploatacji wykonane przyłącza ciepłownicze wysokich parametrów DN 80/65/50 na potrzeby budynków przy ul. Bielskiej 22, 30, 32, 40, 48, 53, 54, ul. Kieleckiej 1, 6, al. Witosa 18 i ul. Chełmskiej 24, na terenie Osiedla Nr IV. Zadanie polegające na zmianie sposobu przyłączenia do sieci ciepłowniczej powyższych budynków poprzednio zasilanych z grupowego węzła cieplnego wykonała na podstawie Porozumienia nr HH/P/60/19 z dnia 27.12.2019 r. firma  ECO S.A. z siedzibą w Opolu.

15.11.2021 r. podpisanie Aneksu nr POIS.01.03.02-00-0024/16-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.02-00-0024/16-00 z dnia 26.01.2018 r., Projektu „Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu” nr POIS.01.03.02-00-024/16 w ramach poddziałania 1.3.2 oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

24.11.2021 r. zakończenie prac  polegających na budowie 11 indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach położnych na terenie Osiedla Nr IV przy ul. Bielskiej 22, 30, 32, 40, 48, 53, 54, al. Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1, 6, zasilanych poprzednio z węzła grupowego W-Bielska, w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu” numer umowy o dofinansowanie projektu: POIS.01.03.02-00-0024/16-00 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym - umowa nr EE/P2/21/2021 z firmą ACE Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

14.12.2021 r. wykonanie audytu energetycznego ex-post siedmiu termomodernizowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz lokalnej sieci ciepłowniczej - sieć niskoparametrowa, czteroprzewodowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu na osiedlu nr IV w Opolu, Rejon ulic Bielska, Chełmska, Witosa, Kielecka.

15.12.2022 r. podpisanie Aneksu nr POIS.01.03.02-00-0024/16-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.02-00-0024/16-00 z dnia 26.01.2018 r., Projektu „Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu” nr POIS.01.03.02-00-024/16 w ramach poddziałania 1.3.2 oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącego umorzenie część pożyczki w wysokości 2.136,3 tys. zł – premia inwestycyjna z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt Głębokiej termomodernizacji na Osiedlu Nr IV.

 

 

 
 

 

/ - / Dariusz Stelmach

      Kierownik Administracji Osiedla nr IV

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie