Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie SM w Opolu - DZJ

unijne oznakowanie.png

W dniu 08 sierpnia 2019 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, została podpisana umowa nr POIS.01.03.02-00-0024/17-00 na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Domu Złotej Jesieni przy ul. Hubala 4 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu“ nr POIS.01.03.02-00-0024/17 ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Pełny opis projektu dostępny jest tutaj:PDFInformacja o Projekcie DZJ.pdf (296,21KB)

Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

KALENDARIUM PROJEKTU

31.07.2019 r.  odebrano bez uwag dokumentację projektową wymiany pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na nową instalację wykonaną z rur polipropylenowych np. PP zgrzewanych. Realizacja - firma INSTAL-PROJEKT Hanna Fałek-Wiśniewska z siedzibą w Krapkowicach.

08.08.2019 r.  podpisanie umowy nr POIS.01.03.02-00-0024/17-00  na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Domu Złotej Jesieni przy ul. Hubala 4 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu“ ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

16.12.2019r.   odebrano dokumentację projektową termomodernizacji budynku mieszkalnego Domu Złotej Jesieni w Opolu w zakresie : "Wykonania projektu budowlano-wykonawczego ocieplenia ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji wraz z dociepleniem stropodachu i sufitów  piwnic niskich przełazowych i wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym położonym w Opolu przy ul. Hubala 4". Realizacja - Jadwiga Bartnik Pracownia Projektowa z Opola.

04.02.2020r.   odebrano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną budynku położonego ul. Hubala 4    „Domu Złotej Jesieni” niezbędnej do przeprowadzenia prac polegających na realizacji Projektu. Wykonawca: EPH Sp. z o.o.

26.06.2020r. podpisano umowę na wykonanie remontu elewacji z firmą PU Malak sp. j. z Opola.

29.06.2020r. podpisano Umowę na modernizację systemu podgrzewu cwu z firmą P.U.H. REMOTERM z Zielonej Góry .

02.07.2020r. podpisano umowę z firmą Profitech S.C z Opola na wymianę stolarki okiennej na PCV.

03.07.2020r.  rozpoczęto prace związane z remontem elewacji - segment 1A.

10.07.2020r.  w związku z powierzeniem podwykonawcom części robót będących przedmiotem umowy zawarto Aneks nr 1 do umowy na wykonanie remontu elewacji z firmą PU Malak sp. j.

20.07.2020r.  rozpoczęto wymianę stolarki okiennej

29.07.2020r. odebrano prace wykonane na podstawie umowy  z firmą Profitech S.C.  - wymiana stolarki okiennej - segment 1A.

31.07.2020r. podpisano umowę z firmą PHU EFECTO z Łodzi na wykonanie docieplenia stropodachu

07.08.2019 r.  odebrano bez uwag dokumentację projektową wymiany grzejników c.o. i regulacji instalacji c.o. Realizacja - firma INSTAL-PROJEKT Hanna Fałek-Wiśniewska z siedzibą w Krapkowicach.

14.08.2020r.  rozpoczęto prace związane z remontem elewacji - segment 1B.

01.09.2020r.  rozpoczęto prace związane z remontem elewacji - segment 2.

01.09.2020r. odebrano prace wykonane na podstawie umowy  z firmą Profitech S.C.  - wymiana stolarki okiennej - segment 1B.

03.09.2020r. odebrano prace związane z remontem elewacji - etap 3 część 1 - segment 1A ściany A-B.

07.09.2020r.  rozpoczęto prace związane z remontem elewacji - segment 1C.

18.09.2020r. podpisano Umowę z firmą TERMO-STROP Paweł Idczak z Kaliszkowic Kaliskich na wykonanie ocieplenia sufitów piwnic niskich przełazowych.

21.09.2020r. odebrano prace związane z  remontem elewacji- etap 3 część 2  segment 1A ściany B-C.

24.09.2020r. odebrano prace  - wymiana stolarki okiennej - segment 1C.

29.09.2020r. odebrano prace związane z remontem elewacji- etap 1 część 1  segment 1C ściany B-C.

30.09.2020r. w związku ze zmianą harmonogramu prac zawarto Aneks nr 2 do umowy na wykonanie remontu elewacji z firmą PU Malak sp. j.

05.10.2020r. w związku z wydłużeniem terminu zakończenia prac zawarto Aneks nr 1 do umowy na wykonanie robót polegających na dociepleniu stropodachu z PHU EFECTO

21.10.2020r. odebrano prace wykonane przez PHU EFECTO związane z ociepleniem stropodachu. 

29.10.2020r. odebrano prace związane z remontem elewacji- etap 4 część 2  segment 2 ściany B-C

03.11.2020r. firma TERMO-STROP rozpoczęła prace polegające na ociepleniu sufitów piwnic niskich przełazowych

16.11.2020r. odebrano prace związane z remontem elewacji- etap 3 część 4  segment 1A ściana C-D

20.11.2020r. odebrano prace wykonane na podstawie umowy  z firmą Profitech S.C.  - wymiana stolarki okiennej - segment 2

08.12.2020r. odebrano prace polegające na ociepleniu sufitów piwnic niskich przełazowych w segmencie 1A i 2 wykonane przez firmę TERMO-STROP

09.12.2020r. odebrano prace związane z remontem elewacji- etap 4 część 1  segment 2 ściana A-B wykonane przez firmę PU Malak sp. j.

21.12.2020r. odebrano prace związane z remontem elewacji- etap 4 część 5  segment 2 ściana C-A wykonane przez firmę PU Malak sp. j.

30.03.2021r. odebrano prace związane z remontem elewacji- etap 2 część 4  segment 1B ściana E-D-A wykonane przez firmę PU Malak sp. j.

30.03.2021r. odebrano prace związane z remontem elewacji- etap 1 część 2  segment 1C ściana B-A-E wykonane przez firmę PU Malak sp. j.

29.04.2021r.. podpisano umowę z firmą ILNICKI sp. z o.o. z Opola na wykonanie wymiany grzejników centralnego ogrzewania wraz z zaworami termostatycznymi;

10.05.2021r. odebrano prace związane z remontem elewacji- etap 2 część 1  segment 1B ściana A-B wykonane przez firmę PU Malak sp. j.;

10.05.2021r. odebrano prace związane z remontem elewacji- etap 2 część 3  segment 1B - demontaż wyrobów zawierających azbest, transport i ich utylizacja, wykonane przez firmę PU Malak sp. j.;

27.05.2021r. firma ILNICKI sp. z o.o. rozpoczęła prace polegające na wymianie grzejników centralnego ogrzewania wraz z zaworami termostatycznymi;

01.06.2021r. odebrano prace związane z remontem elewacji- etap 2 część 2  segment 1B ściana B-C wykonane przez firmę PU Malak sp. j.;

01.06.2021r. odebrano prace związane z wykonaniem Zakresu I umowy – demontaż istniejącego ocieplenia i okładzin z płyt azbestowo-cementowych wraz z rusztem oraz obróbek blacharskich wraz z wywozem i utylizacją, ocieplenie ścian metodą ETICS, wykonanie wzmocnienia warstwy fakturowej ścian nośnych i osłonowych „wielkiej płyty”, montaż obróbek blacharskich, w tym parapetów, wykonanie dylatacji i instalacji odgromowej,  wykonane przez firmę PU Malak sp. j.;

21.06.2021r. firma REMOTERM rozpoczęła prace polegające na wymianie pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;

13.08.2021r. w związku ze zmianą producenta grzejników, zakresu rzeczowo-finansowego  oraz terminu zakończenia  prac zawarto Aneks nr 1 do umowy na wykonanie wymiany grzejników z firmą Ilnicki sp. z o.o.;

16.08.2021r. odebrano prace związane z wymianą grzejników centralnego ogrzewania wraz z zaworami termostatycznymi, zakres 1 - segment 1A cz. mieszkalna, segment 1C cz. mieszkalna wykonane przez firmę ILNICKI sp. z o.o.;

18.08.2021r. odebrano prace związane z wykonaniem wymiany 52 pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na instalację wykonaną z rur polipropylenowych,  wykonane przez firmę REMOTERM;

27.08.2021r. odebrano prace związane z wymianą grzejników centralnego ogrzewania wraz z zaworami termostatycznymi, zakres 1 segment 1B cz. mieszkalna, segment 2 cz. mieszkalna wykonane przez firmę ILNICKI sp. z o.o.;

24.09.2021r. odebrano prace związane z wymianą grzejników centralnego ogrzewania wraz z zaworami termostatycznymi, zakres 2 – wymiana grzejników na klatkach schodowych, korytarzach i pomieszczeniach gospodarczych, napełnienie wykonane przez firmę ILNICKI sp. z o.o.

24.09.2021r. odebrano prace związane z wykonaniem wymiany grzejników centralnego ogrzewania wraz z zaworami termostatycznymi, wykonane przez firmę ILNICKI sp. z o.o.

 

                   Kierownik Administracji Osiedla Nr II

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /-/Józef  Rysz

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie